Studiemiddag Actualiteiten hoger onderwijswetgeving | 14 februari 2013

5 jaar geleden

Naast inzicht in ontwikkelingen in wettelijke kaders wordt tijdens de studiemiddag ook voortdurend de vertaalslag gemaakt naar onderwijsbeleid en inrichting van de organisatie. Zo wordt een goede basis gelegd voor (toekomstige) bestuurlijke beslissingen.

Programma

Wij behandelen onder andere de volgende onderwerpen:

  • Examencommissies. Behandeld worden recente en aanstaande wijzigingen in wet- en regelgeving en ervaringen met het toezicht door de inspectie. Ook worden de adviezen van de Commissie Bruijn besproken.
  • Accreditatie. Het nieuwe accreditatiestelsel is gestart per 1 januari 2011, maar wijzigingen zitten al in de pijplijn. U krijgt een overzicht van alle wijzigingen en de gevolgen voor uw dagelijkse praktijk. Daarnaast delen wij met u enkele recente ervaringen in onze beoordelingspraktijk als evaluatiebureau.
  • Toezicht door inspectie van het onderwijs. De uitbreiding van toezichthoudende bevoegdheden wordt besproken. Daarnaast komen uitkomsten uit recente rapporten van de inspectie aan bod.
  • (Voorgestelde) wijzigingen in wettelijke bepalingen omtrent de inrichting van opleidingen en het daarbinnen te geven onderwijs (hoofdstuk 7 WHW).

Locatie en kosten

De studiemiddag vindt plaats op 14 februari 2013 in het kantoor van Hobéon, Lange Voorhout 14 te Den Haag. Aanvang 16.00 uur (ontvangst vanaf 15.30 uur). Wij sluiten af om 19.00 uur.

De investering voor deze studiemiddag bedraagt € 295,- per persoon. Speciaal voor de leden van de NRTO rekenen wij een tarief van € 195,- per persoon. De prijzen zijn exclusief BTW  en inclusief koffie/thee en broodjes.

Interesse?

Voor meer informatie kunt u onze factsheet Studiemiddag Actualiteiten hoger onderwijswetgeving (pdf) downloaden. U kunt zich voor deze studiemiddag aanmelden door het sturen van een e-mail met uw gegevens naar communicatie@hobeon.nl.

Bekijk alle nieuwsberichten