Stichting Consortium Beroepsonderwijs, Mister Dutch, Prove2Move en Stichting Praktijkleren gecertificeerd als examenleverancier mbo

10 maanden geleden

Om de examenkwaliteit binnen het mbo te verbeteren zijn scholen vanaf augustus 2018 verplicht om voor alle opleidingen gebruik te maken van gevalideerde exameninstrumenten.

Hobéon toetst, als aangewezen certificerende instantie, examenleveranciers op de organisatie-, proces- en producteisen van de Norm valide exameninstrumenten.

Recent zijn de eerste examenleveranciers, de Stichting Consortium BeroepsonderwijsMister DutchProve2Move en Stiching Praktijkleren door Hobéon gecertificeerd als examenleverancier conform de Norm valide exameninstrumenten. Door middel van een organisatieaudit en een audit op een steekproef van 25% van de exameninstrumenten toonden de examenleveranciers aan te voldoen aan de eisen van de Norm valide exameninstrumenten. Met deze audits hebben wij getoetst of de ontwikkeling en vaststelling van exameninstrumenten voldoen aan de geldende organisatie-, proces- en producteisen.

Op 4, 5, 12 juli en 17 juli 2018 is het certificaat in uitgereikt aan respectievelijk het Consortium Beroepsonderwijs, Mister Dutch, Prove2Move en Stichting Praktijkleren. Hobéon feliciteert de organisaties met het behaalde resultaat!

overhandiging mister dutch bewerkt

 

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in certificering als leverancier van exameninstrumenten voor het mbo? Neemt u dan contact op met Marvin Leerdam of met Wienke Blomen. Wilt u telefonisch contact opnemen, dan kunt u bellen naar 070 30 66 800. 

Bekijk alle nieuwsberichten