Samenwerking Kunstconnectie en Hobéon gestart

4 jaar geleden

 

Kunstconnectie is de branchevereniging voor instellingen voor Kunsteducatie en Amateurkunst.
Zij werkt samen met de instellingen aan het structureel verbeteren en legitimeren van hun kwaliteit. Kunstconnectie ondersteunt de instellingen met projecten en formats.

Met een keurmerk beogen partijen om enerzijds de kwaliteit van de organisatie en het aanbod van de instellingen voor Kunsteducatie en Amateurkunst te waarborgen en anderzijds de verdere ontwikkeling van de kwaliteit te bevorderen.
Een instelling in het bezit van het keurmerk CK, Cultuurkeur laat zien te voldoen aan een aantal vooraf door de brancheorganisatie opgestelde eisen. Het gaat om instellingen die kunsteducatie verzorgen. Dit kunnen zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke instellingen zijn, al dan niet gesubsidieerd.

Kwaliteitskader Kunsteducatie & Amateurkunst

Beoordeling van de kwaliteit van de instellingen gebeurt op basis van een door de Kunstconnectie ontwikkeld kwaliteitskader, het Kwaliteitskader Kunsteducatie & Amateurkunst. Hierin staan basiseisen waaraan de instelling dient te voldoen. Het kader is recent herzien. Hobéon Certificering beoordeelt het kwaliteitszorgsysteem van de instellingen en ondersteunt ze door ze een kritische spiegel voor te houden.

Certificeren van instellingen

Instellingen voor Kunsteducatie en Amateurkunst kunnen in aanmerking komen voor de toekenning van het Keurmerk CK, Cultuurkeur. De basis voor een audit is een door de instelling ingevulde Zelfevaluatie.Tijdens een locatiebezoek gaat een auditor van Hobéon na of de instelling voldoet aan de criteria zoals vastgelegd in het kwaliteitskader en of de informatie uit de Zelfevaluatie strookt met de praktijk. 

Leden van Kunstconnectie dienen bij voorkeur voor 2016 gecertificeerd te zijn. Uiteraard kunnen ook niet-leden van de Kunstconnectie zich aanmelden voor certificatie. Zie voor details onze aanpak.

Achtergrond

Hobéon is sinds halverwege de jaren ‘90 betrokken bij certificering en beoordeling van kwaliteit in
de monumentenzorg. Dit is geleidelijk breder uitgezet naar andere markten onder andere in de sector kunst en cultuur en het (hoger) onderwijs en op het vlak van persoonscertificering.  

Voor meer informatie

Voor meer informatie en vragen kunt u ook contact opnemen met mevrouw G.C. Versluis (coördinator), r.versluis@hobeon.nl

Foto's: van links naar rechts: Jan Brands, Anke Weeda en Wienke Blomen

dsc 0012 001

dsc 0014 001

dsc 0016 001

dsc 0021 001

 

Bekijk alle nieuwsberichten