Revisie Beoordelingskader duurzame ontwikkeling in het hoger onderwijs (AISHE)

1 jaar geleden

Wat is er veranderd?

Er is vooral iets veranderd in de formuleringen. Zo wordt er in het beoordelingskader AISHE 2016 gesproken over vijf ontwikkelniveaus in plaats van ontwikkelfasen. De vijf niveaus heten respectievelijk Ad hoc (niveau 1), Samenhangend (niveau 2), Systematisch (niveau 3), Ketengericht (niveau 4) en Een voorbeeld voor anderen (niveau 5). Ook de indicatieve formulering van de criteria op verschillende niveaus zijn gewijzigd, waarbij vooral de veelzeggendheid voor de gebruikers het uitgangspunt is geweest. Veel auditoren en duurzaamheidscoördinatoren van opleidingen hebben hieraan bijgedragen.

Verandert er nog iets aan de voorwaarden voor certificering?

Uitgangspunten, procesgang en beslisregels zijn ongewijzigd. Wel is ook hier aan één verwarrend gebleken formulering gesleuteld: in plaats van een geldigheid van het certificaat van 6 jaar met een ‘verplichte midtermreview na drie jaar’ is het certificaat nu 3 jaar geldig. Als een opleiding het keurmerk wil behouden, vindt er na maximaal drie jaar hercertificatie plaats.

Overgangsregeling

Opleidingen die al begonnen zijn zich concreet op een audit voor te bereiden kunnen dit op het beoordelingskader AISHE 2012 blijven doen. Als de audit na 1 september 2017 gepland is, is hiervoor afstemming met Hobéon nodig. De regeling geldt wel met ingangsdatum 1 november 2016.

AISHE

AISHE (Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education) is een beoordelingskader op opleidingsniveau voor duurzame ontwikkeling in het onderwijs. Bij een positieve beoordeling ontvangt de opleiding het keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs.
Veel opleidingen streven naar een keurmerk DHO om twee redenen. Enerzijds is een keurmerk een manier om duurzame ontwikkeling zichtbaar en aantoonbaar te maken. Anderzijds wordt AISHE en het streven naar een keurmerk vaak ingezet als middel tot verandering en ontwikkeling. Meer informatie leest u op onze themapagina Keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs.

Bekijk alle nieuwsberichten