Restauratie-ethiek centraal bij infomiddag voor adviseurs en architecten

4 jaar geleden


Miranda Maring, adviseur bij Hobéon lichtte de wijzigingen en de ethiek-paragraaf toe. Deze ethiek-paragraaf houdt in dat vóór aanvang van een werk, zowel door de adviseur als door de architect, vastgesteld wordt in welke restauratiecategorie het werk of deel van het werk valt.
Onderstaande ‘restauratieladder’ is een eenvoudige weergave van de systematiek die in de ethiek-paragraaf van de nieuwe BRL EMA en beoordelingsrichtlijn Onderhoud en Restauratie Monumenten beschreven staat.

1. Conserveren / onderhoud  
2. Repareren 
3. Vernieuwen   a. Kopiëren 
b. Imiteren 
c. Verbeteren

Over de ethiek-paragraaf werd meer in detail ingegaan door Michiel van Hunen, senior onderzoeker instandhoudingstechnologie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, en door Klaas Boeder, onafhankelijk expert en rapporteur van vele BRL’s en kwaliteitsregelingen in de monumentenzorg.

Van Hunen illustreerde het begrip restauratiekwaliteit met tal van voorbeelden uit de praktijk en gebruikte daarbij de systematiek uit de ethiek- paragraaf.

Klaas Boeder zoomde in op de restauratieladder en illustreerde aan de hand van concrete cases hoe de tabel het restauratieproces verheldert en tevens helpt in de communicatie met zowel de opdrachtgever als de uitvoerende partijen.

De opkomst was groot: alle door Hobéon erkende EMA bureaus waren aanwezig; verder waren geïnteresseerden in de EMA aanwezig, alsmede door Hobéon erkende restauratie architecten (GEAR ) en auditoren van diverse erkenningsregelingen in de monumentenzorg die door Hobéon worden uitgevoerd.

Al met al was het een succesvolle middag die mogelijk de aftrap vormt voor meer inhoudelijke bijeenkomsten op het gebied van monumentenzorg bij Hobéon.


De BRL EMA is een doorontwikkeling van de oude EMA die in 2011 door de Vereniging Adviesbureaus Monumenten (VAM) en Hobéon is gemaakt. Een begeleidingscommissie van de Stichting ERM heeft in het najaar van 2013 de nieuwe BRL EMA ontwikkeld. Tegelijkertijd werd de BRL Onderhoud en Restauratie Monumenten ontwikkeld. Hobéon had zitting in beide begeleidingscommissies en was rapporteur van de BRL EMA. De nieuwe BRL EMA en de Module EMA zijn in beheer bij de ERM en in november j.l. vastgesteld door het Centraal College van Restauratiedeskundigen van deze stichting

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Mail dan met Miranda Maring via m.maring@hobeon.nl.

Bekijk alle nieuwsberichten