Rapport Nationaal Studiekeuze Onderzoek 2012

5 jaar geleden

Loopbaanankers

Wat het onderzoek dit jaar extra interessant maakt is de introductie van de acht loopbaanankers van Schein. Deze maken onderliggende drijfveren en waardepatronen van jongeren zichtbaar in relatie tot hun studiekeuze. Door de respondenten een aantal vragen te stellen, zijn de twee voor hen belangrijkste loopbaanankers vastgesteld. Door deze informatie te combineren met hun beoogde studiekeuze(s), is het mogelijk om te bepalen welk type leerling kiest voor een bepaalde (onderwijs)sector.

De op de loopbaanankers gebaseerde analyses bieden een schat aan informatie voor iedereen die een rol speelt in het boeien en binden van jongeren voor en in het hoger onderwijs. Met name onderwijsinstellingen en opleidingen kunnen de resultaten van het NSKO gebruiken om beter in te spelen op de drijfveren en behoeften van jongeren.

Meer informatie over het NSKO

Het NSKO wordt sinds 2008 jaarlijks uitgevoerd om actuele studiekeuzegegevens te verzamelen en daarmee in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. Het rapport is tot stand gekomen in samenwerking met Markteffect en Icares.

Wilt u meer informatie over het NSKO 2012 of heeft u vragen over de betekenis van de uitkomsten voor uw instelling? Neemt u dan contact op met de heer ir. A.T. (Fred) de Bruijn via (070) 30 66 800 of f.debruijn@hobeon.nl

Bekijk alle nieuwsberichten