Praktijkgericht onderzoek naar volwassenheid

1 week geleden

Op woensdag 25 september organiseerden we voor een select gezelschap een ronde tafel over het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek. Het gezelschap bestond uit kwaliteitszorgmedewerkers onderzoek van hogescholen en uit een vertegenwoordiger van Regieorgaan SIA.

Het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO) 2016-2022 is inmiddels alweer bijna halverwege. In de afgelopen jaren hebben wij in onze advies- en beoordelingspraktijk veel ervaring opgebouwd met de werking van het nieuwe BKO én met de verdere ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. Deze ervaringen hebben we gedeeld met de aanwezigen en gespiegeld met hun ervaringen.

Actuele thematieken en observaties

Kern van onze observaties is dat het veld zich differentieert. Wij merken dat er een club van voorlopers is; onderzoekseenheden die profiteren van het consequente beleid dat zij voeren en/of hun hogeschool voert op het gebied van onderzoek. Aan de andere kant zijn er onderzoekseenheden die nog maar recent uit de startblokken gekomen zijn. Dat kan zijn omdat ze net starten, doorstarten of zoekende zijn naar hun focus en de wijze waarop ze zich het beste kunnen positioneren ten opzichte van zowel het onderwijs als het werkveld. Aan de hand van deze observaties ontwikkelde zich een boeiende uitwisseling van ervaringen, zienswijzen en vragen over de verdere ontwikkeling van praktijkgericht onderzoek. De belangrijkste thema’s die hierbij aan bod kwamen waren:

  1. Wat is een goede maatstaf voor een onderzoekseenheid? Is dat een lectoraat of een groepje lectoraten aan de ene kant of een gehele hogeschool aan de andere kant. We hebben de verschillende perspectieven hierbij uitgewisseld en daarbij tevens de BKO-criteria als referentiekader gehanteerd.
  2. Hoe meet je impact? Het meten van impact wordt door veel onderzoekseenheden als lastig en tijdrovend ervaren. We hebben gesproken over verschillende vormen en functies van impactmetingen, alsook over alternatieve strategieën om impactmeting te financieren.
  3. Hoe kunnen we de opbrengst van een externe evaluatie verhogen en/of de administratieve lasten verminderen? We hebben de ervaringen met verschillende auditvormen uitgewisseld en de mogelijkheden verkend van overkoepelende audits op onderwerpen waarin onderzoekseenheden samenwerken en dezelfde werkwijzen hanteren.
  4. In het verlengde hiervan: is (de kwaliteitszorg van) praktijkgericht onderzoek al volwassen genoeg om naar een volgende versie van het BKO te gaan waarin meer vertrouwen wordt gegeven aan de hogescholen? Bij het beantwoorden van die vraag, zo stelden de aanwezigen vast, spelen ook de CEKO (Centrale Evaluatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek) en de Vereniging Hogescholen een belangrijke rol.

Conclusie van de bijeenkomst was eveneens dat we veel van elkaar kunnen leren. Onderzoekseenheden zijn allemaal op zoek naar manieren om impact te meten. Onderzoekseenheden streven allemaal naar de ideale positie in relatie tot het onderwijs en het werkveld. Het delen van waarnemingen en ideeën is dan ook zeer waardevol.

Contact

Bent u geïnteresseerd in onze waarnemingen van de kwaliteitszorg van onderzoek in het hbo en wilt u hierover doorpraten? Of wilt u de PowerPoint ontvangen met onze belangrijkste observaties? Een mailtje naar Inge van der Hoorn of Fred de Bruijn volstaat. Desgewenst verzorgen we een presentatie bij u.

Bekijk alle nieuwsberichten