Pitstop-Voucher voor intervisiegesprek praktijkgericht onderzoek

1 jaar geleden

Pitstops; intervisiebijeenkomsten

Om het proces van reflectie te bevorderen biedt Regieorgaan SIA sinds kort de mogelijkheid voor zogeheten Pitstops; intervisiebijeenkomsten met begeleiding van door SIA geselecteerde professionele en onafhankelijke gespreksleiders. Hobéon’s adviseurs Remke Klapwijk en Fred de Bruijn zijn twee van deze gespreksleiders. Beiden hebben een uitgebreide ervaring met zowel het doorlichten als het ontwikkelen van praktijkgericht onderzoek en lectoraten. Meer informatie over hun ervaring en achtergrond vindt u op de persoonlijke pagina's van Remke Klapwijk en Fred de Bruijn
Voor dekking van de hiermee gemoeide kosten kunt u tot donderdag 9 november 2017 een zogeheten Pitstopvoucher aanvragen bij SIA. Voorwaarde is dat u in 2017 een door Regieorgaan SIA gesubsidieerd RAAK-project heeft dat halverwege is. 

Vraag een intervisiegesprek aan

Hebt u een voucher toegewezen gekregen van SIA en wilt u in 2017 gebruikmaken van intervisie? Vraag dan een gesprek aan en bel met Hobéon (070) 3066800 of mail met f.debruijn@hobeon.nl of met r.klapwijk@hobeon.nl.

Hobéon

Hobéon adviseert hogescholen op het gebied van onderzoeksbeleid, kwaliteitscultuur en kwaliteitszorg. Hobéon is marktleider in het ontwikkelen en evalueren van inmiddels enkele tientallen lectoraten en kenniscentra. Hobéon ontwikkelde hiervoor tevens een methodiek van ketengesprekken, met daarin aanknopingspunten om het samenwerkingsproces in de onderzoeksketen beter in te richten.

Regieorgaan SIA

Meer informatie vindt u uiteraard op de website van SIA. Daar vindt u ook de Handreiking Intervisie voor praktijkgericht onderzoek. Deze handreiking biedt een praktische werkwijze om de intervisiemethodiek voor te bereiden en toe te passen bij lopende projecten.Tevens treft u daar het overzicht met alle gespreksleiders.

Bekijk alle nieuwsberichten