Op de hoogte van de WHW

5 jaar geleden

Belangstelling

Het aantal aanmeldingen voor de masterclass laat zien dat er vanuit het werkveld behoefte is aan kennis over de (actuele ontwikkelingen op het gebied van de) wetgeving in het hoger onderwijs. De samenstelling van de groep deelnemers was gemengd met onder meer docenten, voorzitters van examencommissies, stafmedewerkers en teamleiders.

De reacties van de deelnemers na afloop van de masterclass waren positief. Zo lieten zij onder andere weten meer inzicht te hebben gekregen in de WHW. Ook werd de hoge informatiedichtheid zeer gewaardeerd, was er volgens de deelnemers een goede verhouding tussen theorie en praktijk en bleek duidelijk dat de docenten beschikken over een grote hoeveelheid parate kennis.

Aanleiding en inhoud van de masterclass

Door de recentelijk doorgevoerde wijzingen in de hoger onderwijswetgeving, is er nog meer nadruk komen te liggen op de naleving van de regels door hogescholen en universiteiten (compliance). Niet alleen de inspectie eist dat de vastgestelde interne en externe regelgeving wordt nageleefd, ook in het kader van de interne kwaliteitszorg is het van belang dat de kennis over én de toepassing van (hoger)onderwijsregelgeving op orde zijn.

Tijdens de masterclass kwamen de basisprincipes van het hoger onderwijsrecht aan bod en werden actuele ontwikkelingen besproken. Gedurende de vier middagbijeenkomsten kwamen de onderstaande onderwerpen aan de orde:

  • Bestuurlijk juridisch raamwerk
  • Juridische kaders bij toezicht en accreditatie
  • Rechten en plichten van docenten en studenten bij beoordeling van het onderwijs
  • Toelating, gedrag en gelijke behandeling

Ook meer weten over WHW?

Naast de vierdaagse masterclass in samenwerking met De Haagse Hogeschool, biedt Hobéon ook een training Capita Selecta hoger onderwijswetgeving aan. Deze training kunnen wij in-company verzorgen, geheel afgestemd op uw organisatie, wensen en specifieke vragen. Wilt u meer informatie over de WHW, onze juridische dienstverlening en/of bent u geïnteresseerd in een training, dan kunt u contact opnemen met mr. Frank Hendriks via (070) 30 66 800.

Bekijk alle nieuwsberichten