Onderzoeksrapport 'Bestuurlijke constructen in het funderend onderwijs'

1 jaar geleden

Op verzoek van staatsecretaris Sander Dekker van OCW hebben Ecorys en Pieter Huisman, senior adviseur bij Hobéon onderzoek uitgevoerd naar nieuwe samenwerkingsvormen in het funderend onderwijs.
Staatssecretaris Dekker stuurde op 11 november 2016 de Tweede Kamer een kamerbrief over nieuwe bestuurlijke samenwerkingsvormen in het funderend onderwijs. Het onderzoeksrapport is als bijlage meegestuurd.

Met het onderzoek is een poging gedaan om een dekkend beeld te geven van het aantal samenwerkingsconstructen tussen onderwijsinstellingen onderling, tussen onderwijsinstellingen en andere sectoren, en van samenwerking tussen vestigingen en opleidingen en is de wenselijkheid en toelaatbaarheid daarvan beschreven. 

De kernboodschap van de kamerbrief luidt: holdings en personele unies blijven toegestaan, maar de positie, verantwoordelijkheid en oog voor mogelijke risico’s liggen in de eerste plaats bij de schoolbesturen. Besturen dienen in het maken van die keuzes dan ook goed ondersteund te worden, bijvoorbeeld bij de inrichting van hun governance.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij prof.mr. Pieter Huisman, senior adviseur, hij is bereikbaar via p.huisman@hobeon.nl, of via 070 3066800.

Bekijk alle nieuwsberichten