VHL verstevigt duurzame profiel met Keurmerk MVO

Gepubliceerd op maandag, 23 april 2018

Onlangs ontving Hogeschool Van Hall Larenstein het Keurmerk voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) op het niveau ‘erkend’. Zo toont de hogeschool aan een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving. 

Hogeschool Van Hall Larenstein is de eerste onderwijsinstelling die het MVO Keurmerk op het niveau ‘erkend’ heeft behaald. Op basis van concrete resultaten stelde het panel vast dat VHL aantoonbaar een bijdrage levert aan een duurzame samenleving. De hogeschool verbindt zich in haar instellingsplan aan acht van de Global Goals for Sustainable Development. Deze doelen zijn door de Verenigde Naties opgezet om voor 2030 een einde te maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. De resultaten hiervan zijn zichtbaar in het onderwijs en het onderzoek van de hogeschool. Samen met de eigen studenten, (inter-)nationale bedrijven, ngo’s en overheden werkt de hogeschool aan de verduurzaming van de samenleving.

Hobéon heeft een beoordelingskader ontwikkeld dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid, en de invulling die een organisatie hieraan geeft, toetst. Met het keurmerk voor Maatschappelijk verantwoord ondernemen toont de instelling aan welke bijdrage het levert aan een duurzame samenleving.

Meet weten over het MVO Keurmerk? Kijkt u dan op deze website bij het thema Keurmerk MVO of neem contact op met Marvin Leerdam via 070 30 66 800 of  stuur een mail naar: m.leerdam@hobeon.nl

« Terug naar het overzicht