Nieuwe Hobéon Special over profilering en positionering van onderwijsinstellingen

6 jaar geleden

Ook staat er een artikel in over het diversiteitsbeleid op De Haagse Hogeschool en besteden we aandacht aan profilering op basis van duurzaamheid. Hiernaast staan er interviews in met ROC bestuurders Carla Langen en Wim van de Pol over profilering bij krimp en vertelt Wim Boomkamp over de visieontwikkeling bij Saxion.

U kunt de Hobéon Special  over profilering en positionering downloaden. Wilt u een hardcopy ontvangen, dan kan dat ook. Geef uw adres aan ons door via het daarvoor beschikbare formulier of neem contact op via (070) 30 66 800. Wij sturen de Hobéon Special kosteloos naar u op.

Profilering en positionering, hoe pak je dat aan?
Er is de laatste maanden veel beweging in het landschap van het beroepsonderwijs. Zo was er onder andere de aanbieding van de Strategische Agenda voor het Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap (2011) door staatsecretaris Zijlstra. Voor het mbo verscheen vanuit de het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het actieplan Focus op Vakmanschap 2011-2015. Beide beleidsdocumenten hebben grote gevolgen voor de bedrijfsvoering en strategiebepaling van instellingen in het hoger- en middelbaar beroepsonderwijs.

De Strategische Agenda voor het Hoger Onderwijs omvat een ambitieus pakket aan maatregelen. Onderwijsinstellingen moeten meer en beter presteren en een sterke profilering van instellingen moet de versnippering van het onderwijsaanbod tegengaan. Bovendien is de uitdaging om de samenhang tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven te versterken. Het actieplan Focus op Vakmanschap 2011-2015 heeft dezelfde teneur, maar dan voor het mbo.

In de huidige profileringsprocessen zien we onderwijsinstellingen verschillende typen keuzes maken. Veelal kiest men voor profielen die gerelateerd zijn aan inhoudelijke thema’s, die in het beroepenveld spelen, zoals zorg, energie of High Tech. Daarnaast zijn er profielen die sterk gericht zijn op de doelgroep, zoals diversiteit en excellentie. Een derde categorie richt zich op thema’s met een brede maatschappelijke reikwijdte, zoals creativiteit, ondernemerschap en duurzaamheid.

Deze veranderingen, ontwikkelingen en kansen zijn voor ons aanleiding geweest om de Hobéon Special  te wijden aan het thema profilering en positionering.

Praat met ons verder over deze Hobéon Special
Graag horen wij van u wat u van de inhoud van deze Hobéon Special vindt. Wilt u reageren op een bepaald artikel of inhoudelijk met ons verder praten over profilering en positionering? Neemt u dan contact op met Fred de Bruijn via (070) 30 66 800 of stuur een e-mail naar info@hobeon.nl

Download Hobéon Special

Bekijk alle nieuwsberichten