Nationaal Studiekeuze Onderzoek 2012

6 jaar geleden

Jaarlijks doet Hobéon, in samenwerking met MarktEffect, onderzoek naar de studiekeuze van middelbare scholieren en mbo-studenten. Het Nationaal Studiekeuze Onderzoek, afgekort NSKO, voeren we dit jaar voor de vijfde maal uit. Het NSKO is bedoeld om meer inzicht te krijgen in het beslisproces achter de studiekeuze. Wat zijn de afwegingen die een scholier maakt, die uiteindelijk leiden tot de te volgen studie? Daarnaast bekijken we op welke sectoren scholieren zich oriënteren en welke hogescholen en universiteiten zij kennen.

Zo bleek uit de NSKO 2011 onder meer dat de belangstelling van mbo’ers voor de tweejarige Associate degree-opleiding (Ad) tien keer zo groot is als de huidige deelname. 

De informatie die het onderzoek oplevert, is nuttig voor onderwijsinstellingen die hun opleidingsassortiment tegen het licht willen houden. Het onderzoek laat zien hoe nieuwe mogelijkheden en wensen vanuit het beleid, kansen bieden voor scholen om in te spelen op de ontwikkelingen in het keuzegedrag van jongeren.

Actueel thema: profilering en positionering van onderwijsinstellingen

Nieuw dit jaar is dat er een actueel thema in de vragenlijst is opgenomen. We hebben gekozen voor het thema profilering en positionering, tegen de achtergrond van de Strategische Agenda van staatsecretaris Zijlstra en de prestatieafspraken die de komende tijd gesloten zullen worden. Profilering en positionering van instellingen staat daarin centraal. We brengen in beeld hoe jongeren hier op reageren in hun keuze voor opleidingen en instellingen.

Voortgang NSKO 2012

MarktEffect zet de vragenlijst binnenkort uit onder ruim 3000 scholieren in Nederland. Deze scholieren zitten allen in het voorlaatste of laatste jaar van de havo, het vwo of het mbo.

De uitkomsten van het onderzoek worden verwerkt in een rapport. Het NSKO rapport 2012 komt begin juni uit. Wilt u het rapport te zijner tijd ontvangen? Laat het ons nu alvast weten door een e-mail te sturen naar info@hobeon.nl. Zodra het rapport uitkomt, sturen wij het naar u op.

Bekijk alle nieuwsberichten