MVO&O Change Agent Training duurzame ontwikkeling successvol afgerond

5 jaar geleden

 

Duurzaamheid opleidingen

Vanuit diverse clusters werkten de docenten samen met medewerkers van de ondersteunende diensten de afgelopen 8 maanden aan 

  • pilot projecten
  • plannen om per cluster om MVO/duurzaamheid in het onderwijs te verankeren
  • plannen hoe de eerste opleidingen te laten certificeren in het najaar van 2013

Ambassadeurs voor verandering

De Change Agents kregen tijdens de afsluitende presentatie van het management concrete toezeggingen om vervolgacties uit te kunnen voeren. Als ‘ambassadeurs voor verandering’ werken zij nu vanuit hun interne netwerk aan het verankeren van de thematiek en inhoud van maatschappelijk verantwoord organiseren binnen het onderwijs van de Hogeschool Leiden. De eerste contacten met andere netwerken zijn gelegd om kennis en ervaring te delen. Zo groeit aandacht voor een duurzame toekomst steeds verder. Docenten, studenten, bestuur en management van de kennisinstellingen werken samen met duurzame inzet in hun regionale netwerken.

Training MVO&O Change Agent

Voor meer informatie over de MVO&O Change Agent Training kunt u contact opnemen met Pieternel Boer of met Conny Ouwerkerk via 070 3066800.

Certificeren opleidingen

Nederlandse en buitenlandse opleidingen voor hoger onderwijs kunnen in aanmerking komen voor de toekenning van het Keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs. Op basis van de zgn. AISHE methode gaat een auditteam na hoe de opleiding gevorderd is met de integratie van duurzame ontwikkeling in onderwijs, onderzoek en organisatie.

 

Bekijk alle nieuwsberichten