Leergang mbo 'De school vanuit juridisch perspectief'

2 jaar geleden

Met een blik gericht op de studieloopbaan van de student komen rechten en plichten van de student en instelling aan bod in deze leergang.

Programma

Kick off – persoonlijke intake

Voorafgaand aan de driedaagse leergang wordt elke deelnemer persoonlijk geïnformeerd over:

  • De opzet van de leergang
  • Korte verkenning achtergrond van de deelnemer
  • Afspraken maken over de opzet, inhoud en werkwijze van de leergang
  • Korte introductie over rechten en plichten
  • Toelichten van het werken rondom eigen casuïstiek
  • Inventariseren leervragen en wensen van deelnemer

Dag 1 en 2: Module 1 t/m 6 (2 dagen van 2 dagdelen; 9.00 – 16.30)

Module 1. Generiek; het recht op onderwijs, positie van het beroepsonderwijs in het stelsel, de onderwijsovereenkomst etc.
Module 2. Inschrijving, intake en verplichtingen rond passend onderwijs
Module 3. Rechten en plichten in school en uitschrijving en verwijdering
Module 4. Leren in de beroepspraktijk
Module 5. Examinering en diplomering
Module 6. Casus behandeling

Dag 3: Terugkomdag (2 dagdelen; 9.00 – 16.30)

De onderwerpen van de terugkomdag worden mede vormgegeven op basis van de leerwensen van de deelnemers. Denk hierbij aan een verdiepingsbijeenkomst op een van bovenstaande modules en een toelichting van de begeleider op de actuele stand van zaken in de dagelijkse praktijk. In ieder geval zal casuïstiek van de deelnemers op het programma staan.

Voor wie?

Beleidsmedewerkers, teammanagers, kwaliteitsmedewerkers en anderen die in hun dagelijkse werkzaamheden in aanraking komen met rechten en plichten van studenten en onderwijsinstellingen in het mbo.

Door wie?

De leergang wordt verzorgd door Marvin Leerdam en Pieter Huisman, beiden senior adviseur en laatste is tevens bijzonder hoogleraar Onderwijsrecht.

Data leergang

Woensdag 20 april 2016
Donderdag 12 mei 2016
Dinsdag 07 juni 2016

Meer informatie en inschrijven

De leergang is een initiatief van Hobéon in samenwerking met de Mbo Academie. Kijk voor meer informatie en inschrijven op www.mboacademie.nl

Zie ook het artikel Ken je rechten en plichten!, uit de MBO-krant van februari 2016.

Bekijk alle nieuwsberichten