KINT en Hobéon SKO ondertekenen overeenkomst tot samenwerking

6 jaar geledenPersoonscertificering

Hobéon SKO voert, op verzoek van KINT, de certificatie van inspectiepersoneel en niet-destructief onderzoekers uit. Wanneer een bedrijf of particulier een vakspecialist inhuurt met een certificaat van Hobéon SKO, kan men er zeker van zijn dat deze persoon voldoet aan de door de branche gestelde kwaliteitseisen. Hobéon toetst namelijk of de vakspecialist voldoende kennis en kunde in huis heeft om zijn beroep goed uit te kunnen voeren. We kijken onder andere naar de mate van (bij)scholing en inzicht in actuele ontwikkelingen en nieuwe technieken. Indien de kandidaat heeft aangetoond aan de gestelde eisen te voldoen, ontvangt hij een certificaat. De door Hobéon gecertificeerde personen zijn terug te vinden in het register op deze website.

Waarom persoonscertificering?

De noodzaak voor persoonscertificering neemt steeds verder toe in de hedendaagse complexe samenleving. Zowel voor organisaties als voor individuele personen is het praktisch onmogelijk om door eigen waarneming vast te stellen of een persoon vakbekwaam kan functioneren.

Bij haar terugtredende beleid maakt de overheid in toenemende mate gebruik van persoonscertificering om vakbekwaamheid te borgen voor kritiek geachte beroepen. In dat kader is Hobéon SKO door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen als certificerende instelling. Dit is het geval bij experts die met springstoffen werken (springmeesters), arbeidshygiënisten, veiligheidskundigen, uitvoerders van niet-destructief onderzoek en gasdeskundigen tankschepen.

Persoonscertificering in het onderwijs

Ook in het onderwijs past Hobéon persoonscertificering toe. Zo hebben wij kwaliteitskaders ontwikkeld voor assessoren en begeleiders in het onderwijs. Wanneer mensen hun competenties ontwikkelen is het cruciaal dat zij daarin worden bijgestaan door bekwame functionarissen. Functionarissen die mensen kunnen adviseren en begeleiden in hun competentieontwikkeling. Functionarissen die bekwaam zijn in het toetsen en beoordelen van mensen. Aan die bekwaamheid moeten hoge kwaliteitseisen worden gesteld.

Om die reden heeft Hobéon het initiatief genomen om competentieprofielen te ontwikkelen voor persoonscertificering van assessoren en begeleiders in het onderwijs. Hierbij kunt u denken aan EVC-assessoren, loopbaanassessoren, portfoliobegeleiders en procesbegeleiders in assessmentprocedures. Een gecertificeerd persoon is aantoonbaar vakbekwaam op een specifiek gebied.

Meer informatie

Voor meer informatie over de activiteiten van Hobéon op het gebied van persoonscertificering, kunt u contact opnemen met Boudewijn Verstegen via (070) 30 66 850 of infosko@hobeon.nl.

Bekijk alle nieuwsberichten