Hoogleraar onderwijsrecht Pieter Huisman versterkt adviseursteam Hobéon

3 jaar geleden

Pieter Huisman zal zijn expertise in het adviseren van instellingen over uiteenlopende juridische vraagstukken in alle onderwijssectoren, bij diverse gemeenten en overheidsorganisaties, inzetten voor klanten van Hobéon. Zijn bijzondere belangstelling gaat uit naar vraagstukken rond legal compliance en bestuurlijk-juridische inrichting van onderwijsorganisaties (governance).

Zijn belangstelling sluit goed aan bij de huidige juridische adviespraktijk van Hobéon. Immers, juridische dienstverlening binnen de onderwijswereld is één van de werkgebieden van Hobéon. Uniek daarbij is dat wij zowel juridische expertise als deskundigheid ten aanzien van onderwijsbeleid en onderwijsuitvoering in huis hebben.

Prof mr. P.W.A. (Pieter) Huisman is sinds 2010 bijzonder hoogleraar onderwijsrecht aan de Erasmus School of Law. Hij geeft onder meer colleges Onderwijsrecht in de masterfase en het post academisch onderwijs aan juridische professionals, werkzaam in alle onderwijssectoren. Daarnaast begeleidt hij promovendi, publiceert hij en doet hij onderzoek naar onder meer implementatie van onderwijsregelgeving. Deze werkzaamheden zal hij blijven uitvoeren, naast zijn werkzaamheden voor Hobéon.

Lees meer over Pieter Huisman op zijn persoonlijke pagina.

Bekijk alle nieuwsberichten