Hogeschool Rotterdam verwerft Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit voor Assessmentcentrum Lerarenopleidingen

3 jaar geleden

Een uniek moment, want IVL beschikt hiermee als eerste assessmentcentrum voor lerarenopleidingen in Nederlands over dit keurmerk. "We willen met het keurmerk een voortrekkersrol op ons nemen en als voorbeeld fungeren, zowel in Rotterdam als binnen het landelijk netwerk Criterium Gericht Beoordelen op Hogescholen", betoogde Rob Elgershuizen, directeur van het instituut.

 

Tijdens de overhandiging benoemde Fred de Bruijn de drie belangrijke discussies over kwaliteit die in deze certificering samen komen: de discussie over de kwaliteit van assessments in het regulier onderwijs, die over de kwaliteit van assessments in de context van leven lang leren en de kwaliteit van het leraarschap in zo ongeveer alle onderwijssectoren. Bij het vaststellen van basis, medior en senior kwalificaties onderwijs (BKO, MKO, SKO) speelt overigens wederom de kwaliteit van het assessment hiervan een belangrijke rol.
De Bruijn ondersteunde de ambities van de hogeschool om op al deze gebieden de expertise van het assessmentcentrum in te zetten. Het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit vormt hierbij een extra blijk van kwaliteit.

Het assessmentcentrum IVL

IVL is een inhoudelijk onafhankelijk bureau van het Instituut voor Lerarenopleidingen Hogeschool Rotterdam en voert opleidingsonafhankelijke assessments en EVC-procedures uit. Het assessmentcentrum voert assessments uit van personen die willen instromen of doorstromen in de lerarenopleidingen van de Hogeschool Rotterdam. De resultaten van de assessments van het centrum worden ter verzilvering aangeboden aan de examencommissie van het Instituut van de hogeschool.

Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit voor assessmentcentra

Sinds enkele jaren voert Hobéon het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit (HKK). Het HKK is gericht op allerhande partijen – doorgaans opleiders – die niet onder een landelijk erkenningssysteem vallen, maar niettemin een vaststelling en erkenning van hun kwaliteit willen, op het niveau van afzonderlijke opleidingen en cursussen of op instituutsniveau. In 2012 heeft Hobéon het HKK doorontwikkeld voor assessmentcentra als aanvulling op of vervanging van een EVC-erkenning. Dit keurmerk richt zich specifiek op twee posities:

  • Assessments die gericht zijn als opstap naar een verzilveringsbeslissing door een examencommissie en vervolgens een (wellicht) verkort traject naar diplomering.
  • Assessments op het brede HRM-spectrum, dus niet louter op landelijk erkende standaarden (crebo/croho, branche) maar ook op bedrijfsspecifieke en/of andere.

Een positieve beoordeling leidt tot een erkenning van 3 jaar. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de productsheet Beoordeling van Assessmentcentra op basis van HKK

Contact

Wilt u meer informatie over hoe wij het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit kunnen inzetten voor uw organisatie? Neemt u dan contact op met ir.A.T.(Fred) de Bruijn f.debruijn@hobeon.nl of met H.R.(Rob) van der Made r.vandermade@hobeon.nl of bel met (070) 30 66 800.

 

 

Bekijk alle nieuwsberichten