Hobéon voert Individuele Diplomawaardering uit voor Schoolleiders Primair Onderwijs

3 jaar geleden

Tot nu toe waren er drie opties waarmee een schoolleider zich kon laten registeren in het Schoolleidersregister PO: via een relevante opleiding, door middel van een assessment of met een EVC-procedure. Vanaf heden is er een vierde mogelijkheid, namelijk door middel van Individuele Diplomawaardering.

Het Schoolleidersregister PO opent deze mogelijkheid met een specifieke doelgroep in gedachten. Het gaat om leidinggevenden, die in het verleden veel opleidingen en cursussen hebben gevolgd, die op zichzelf niet direct leiden tot toelating tot het register, zoals bijvoorbeeld een opleiding pedagogiek, onderwijskunde of een MBA. Echter, de diploma’s en certificaten van deze leidinggevenden dekken tezamen mogelijk wel de vijf basiskwalificaties af.

Voor deze registratiemethode kunnen schoolleiders bij Hobéon terecht. Bij individuele diplomawaardering stelt de schoolleider een dossier samen van de opleidingen die hij heeft gevolgd en die toezien op de vijf basiskwalificaties. Aan de hand van het toetsingskader beoordeelt Hobéon het aangeleverde materiaal. Vervolgens vindt er een gesprek plaats tussen de kandidaat en een expert-schoolleider, gericht op toetsing van de validiteit van het dossier. Bij een positief oordeel ontvangt de kandidaat een certificaat dat de schoolleider kan aanbieden aan het Schoolleidersregister PO om daarmee opgenomen te worden in het register.

Voor meer informatie en de procedures rondom individuele diplomawaardering bij schoolleiders, gaat u naar Persoonscertificering > Schoolleiders Primair Onderwijs. Hebt u vragen met betrekking tot het Schoolleidersregister, neemt u dan contact op met certificatiecoördinator Rob van der Made via idspo@hobeon.nl of 070 30 66 850.

Bekijk alle nieuwsberichten