Hobéon verzorgt presentatie tijdens Congres voor Lerarenopleiders

5 jaar geleden

 

Samen Opleiden

De Lerarenopleidingen Voortgezet Onderwijs van Windesheim en een groot aantal schoolbesturen kozen er begin 2009 voor om nog intensiever te gaan samenwerken in het opleiden van leraren.

De twee dieptepilots die in de jaren daarvoor onder de noemer ‘Opleiden in de school’ waren gestart, werden uitgebreid met twaalf andere partnerschappen. Deze vergaande samenwerking tussen opleiding en scholen kreeg de naam ‘Samen Opleiden’.

Met ingang van het studiejaar 2010-2011 worden alle studenten van de lerarenopleidingen van Windesheim opgeleid volgens het Samen Opleiden-model. Om de kwaliteit te waarborgen besloten de partners in juli 2011 adviesbureau Hobéon in de arm te nemen. Hobéon voert binnen elk partnerschap een ontwikkelingsgerichte audit uit.

Werkwijze

Het partnerschap schrijft een zelfevaluatie, ook wel kritische reflectie genoemd. Een panel voert daarna, op basis van deze kritische reflectie, gesprekken met alle betrokkenen: opleiders, studenten en vakdocenten. Bovendien bestudeert het panel een aantal cruciale documenten en studentproducten.

Op basis van de kritische reflectie, de documenten en de gesprekken maakt het panel een analyse, geeft een oordeel en formuleert een aantal verbeterpunten. De audits worden in de toekomst herhaald om zo doorlopend te kunnen werken aan de kwaliteitszorg.

De eerste uitkomsten

Bij de start van het Samen Opleiden zijn onder andere de volgende motieven genoemd voor deze vorm van opleiden:

  • Het leren van leraren als motor voor schoolontwikkeling
  • Startbekwaamheidseisen naar hoger niveau
  • Samen Opleiden is de ‘Driehoeksrelatie’ tussen leraar-in-opleiding, school en instituut
  • IPB in de school voor een belangrijk deel gevormd door Samen Opleiden in de breedste zin van het woord
  • Tweede primair proces in de school
  • Een op ontwikkeling gerichte schoolcultuur

De uitkomsten van de eerste audits geven aan dat er al veel bereikt is, ook op bovenstaande punten, maar dat er ook nog de nodige ontwikkelpunten zijn. Tijdens het Congres voor Lerarenopleiders vertellen Hobéon en Windesheim gezamenlijk over de belangrijkste uitkomsten en samen met het publiek kijken zij naar ontwikkelpunten die van belang zijn voor alle opleiders van leraren.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Samen Opleiden of heeft u vragen over de ontwikkelingsgerichte audits bij opleidingsscholen, dan kunt u contact opnemen met Ruud van der Herberg via (070) 30 66 800 of via r.vdherberg@hobeon.nl.

Voor  informatie over het Congres voor Lerarenopleiders 2013 gaat u naar www.velon.nl.

Bekijk alle nieuwsberichten