Hobéon traint secretarissen en auditoren in Suriname

4 jaar geleden

 

 

 De training bestaat uit twee delen:

Overdracht van kennis en vaardigheden

De overdracht van kennis, zodat panelleden en voorzitters van toekomstige auditpanels een goed beeld krijgen van de context en de rol die zij in het auditproces zullen gaan vervullen. Daartoe worden auditvaardigheden getraind. Ook worden deelnemers getraind om als secretaris op te treden, dat wil zeggen om kwalitatief goede rapporten te kunnen schrijven op basis waarvan het NOVA zijn accreditatiebesluiten kan nemen.

Uitvoeren van audits

Een training on the job. Onder verantwoordelijkheid van Hobéon worden drie audits bij hbo-opleidingen uitgevoerd. Hobéon betrekt de panelleden en secretarissen-in opleiding zoveel als mogelijk bij de uitvoering van de audits.

De kandidaten die de training met succes hebben doorlopen, worden door NOVA geregistreerd als panellid/voorzitter/secretaris en in een databestand opgenomen.

 Onze adviseurs zijn Foka Brouwer en Rob van der Made.

 

Het Nationaal Orgaan voor Accreditatie NOVA heeft als opdracht om ín het kader van de wet NovA de kwaliteit van het hoger onderwijs in Suriname te bevorderen en de regionale en internationale vergelijkbaarheid van opleidingen in het hoger onderwijs in Suriname te waarborgen. Accreditatie van opleidingen is het middel waarmee deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden.

Bekijk alle nieuwsberichten