Hobéon traint auditoren Keurmerkscholen

1 jaar geleden

De training was een combinatie van theorie en praktijk. In het theorie gedeelte richtten de trainers zich op de context van de auditpraktijk en beantwoordden ze leervragen. Het praktische gedeelte werd ingevuld door realistische rollenspellen; realistisch omdat zij gevoerd werden op basis van cases uit de portfolio’s van de scholen.
De kracht van de training is het ervaren en leren in een veilige omgeving. De deelnemers krijgen praktische tips voor het verder inrichten van auditsystematiek bij de Keurmerkscholen. De deelnemers hebben de training als zeer waardevol ervaren. 

Opleidingsscholen

Opleidingsinstituten en scholen werken intensief samen om goede leraren op te leiden.
Deze samenwerking heeft geleid tot het ontstaan van opleidingsscholen.
Vijfenvijftig van deze opleidingsscholen hebben subsidie ontvangen van het ministerie van OCW en zij dienen te voldoen aan richtlijnen van het ministerie en van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).
Daarnaast hebben een aantal lerarenopleidingen een eigen keurmerk ontwikkeld met daarin criteria voor kandidaat scholen die Keurmerkschool willen worden. De gebruikte criteria zijn ook gebaseerd op de richtlijnen van het ministerie en NVAO. Een voorbeeld hiervan is het keurmerk opleidingsschool van Instituut Theo Thijssen in Utrecht.

Bekijk alle nieuwsberichten