Hobéon Special online! Onderwijs-Arbeidsmarkt-Overheid: Trilemma of Trojka?

3 jaar geleden

Hobéon publiceert jaarlijks een Special rond een actueel thema. Dit jaar staat de symbiotische relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt centraal. Nederland heeft de ambitie om zich blijvend te vestigen in de top 5 van de mondiale kenniseconomie. Die positie laat zich slechts met moeite veroveren en plaatst ons de komende jaren voor gigantische uit-
dagingen. Onze internationale concurrentiepositie, de snelle ontwikkeling van techniek en technologie, nieuwe flexibele arbeidsrelaties, demografische ontwikkelingen als vergrijzing en krimp en de opkomst van massive open online courses (moocs) vragen een grotere wendbaarheid van opleiders en werkgevers en een passend beleid van de overheid.

Nieuwe vergezichten

Waar staan we nu eigenlijk en waar moet het naar toe? Wat zijn de opties en wat vragen die van de drie partijen? We vroegen een uitgelezen gezelschap van vertegenwoordigers uit onderwijs, werkveld en overheid om zich uit te spreken en met ons van gedachten te wisselen. Dat leidde tot boeiende vraaggesprekken en discussies met soms zeer uitgesproken standpunten, prikkelende wedervragen en nieuwe inzichten. Onder de geïnterviewden bevinden zich o.a. hoogleraar Alexander Rinnooy Kan, zakenvrouw Thecla Bodewes, politica Anne-Wil Lucas, Rosanne Broekhuizen bestuurslid van het ISO en diverse bestuurders van onderwijsinstellingen.

Hobéon Special ontvangen

De interviews met deze en andere vertegenwoordigers uit onderwijs, werkveld en overheid leest u in de Hobéon Special van januari 2015, die u gratis kunt aanvragen (digitaal en/of per post).

Bekijk alle nieuwsberichten