Hobéon Special online! Kwaliteitszorg in het onderwijs: Op de rails of ontspoord?

4 jaar geleden

 Geinterviewden geven antwoord op vragen als:

  • Zijn kwaliteitszorg en toezicht vliegwielen voor verbetering of zijn ze een administratief proces van meten en verantwoorden?
  • Is er voldoende politiek en maatschappelijk vertrouwen voor echte kwaliteitsverbetering?
  • Wat bepaalt nu toch vooral de kwaliteit van het onderwijs?
  • Hoe betrekken we de werkvloer bij kwaliteitsverbetering?
  • Zijn er kenmerkende verschillen in kwaliteitszorg tussen mbo, hbo en wo?
  • Wat kunnen we leren van de externe kwaliteitszorg in Vlaanderen?
  • Wat is de belangrijkste stap die instellingen nu moeten zetten?

Ook Jet Bussemaker, minister van OCW levert een bijdrage aan het debat over de vormgeving van het accreditatiestelsel. Tevens komt het Vlaamse perspectief aan bod.

Special in uw mailbox ontvangen?

Vul uw e-mailadres in en u ontvangt de Hobéon Special direct in uw mailbox.

Special per post ontvangen?

Wilt u de Hobéon Special liever per post ontvangen? Dat kan. Vul uw adresgegevens in en wij sturen de Hobéon Special kosteloos naar u toe.

Hobéon Special is een magazine waarin we actuele onderwerpen en (de gevolgen van) toekomstige ontwikkelingen in ons en uw werkterrein belichten.

Bekijk alle nieuwsberichten