Hobéon SKO wederom aangewezen als certificerende instelling voor arbokerndeskundigen

3 jaar geleden

 

Een aanwijzing is prettig, maar zonder regeling begin je nog niks.

De aanwijzing voor Hobéon SKO en andere vergelijkbare certificerende instellingen verliep op 1 juli 2014.
De Raad voor Accreditatie constateerde bij de instellingen een aantal afwijkingen die het gevolg waren van onduidelijke eisen en multi-interpretabele wetgeving. Een nieuwe regeling moet deze wetgeving gaan vervangen.

Wat is de status van de nieuwe regeling?

Het concept van de nieuwe regeling is besproken met de verschillende certificerende instellingen. Alle inbreng van de certificerende instellingen is aangehoord en (het meeste) is verwerkt. Daarna is het (aangepaste) concept voorgelegd aan het ministerie van SZW. De regeling ligt nu voor bij het ministerie.

Het programma van eisen voor de nieuwe regeling blijft gebaseerd op het bezoeken van ICT (InterCollegiale Toetsingen) bijeenkomsten en het opbouwen van een portfolio. De werkervaring van de deskundige speelt daarin een grote rol. Alle werkervaring van de deskundige kan in de vorm van verslagen en adviezen in de opbouw van de portfolio worden meegenomen. Een voorwaarde is wel dat de deskundige deelneemt aan de ICT bijeenkomsten. Ook moeten er nog steeds bij- en nascholingspunten worden aangetoond.

Behalve over de bovengenoemde grote lijnen kunnen we verder nog weinig melden, omdat details nog niet vastliggen; daarvoor moet de regeling eerst worden vastgesteld door het ministerie.

Hoe reageren de certificaathouders?

Er zijn in de afgelopen periode een groot aantal telefoontjes gepleegd en e-mails verzonden tussen de certificaathouders en de certificatiecoördinator van Hobéon SKO. Nee, er zijn geen kwade gezichten. De communicatie verloopt goed. Er is begrip voor de situatie en naar het zich laat aanzien is onze toelichting op de situatie helder voor alle betrokkenen.

Wenst u meer informatie?

Neem dan contact op met Paul van Embden, certificatiecoördinator schema’s arbeidshygiënisten, veiligheidskundigen en arbeids- & organisatiedeskundigen via 070 30 66 850 of email p.vanembden@hobeon.nl

De officiele bekendmaking in de Staatscourant dateert 1 augustus 2014 09:00.

Meer informatie over de stelselwijziging vindt u ook op Arboportaal.nl, onderdeel van de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zie ook de weblogbijdrage van Paul van Embden, ‘Nieuwe arbowet multi-interpretabel’.
 

Bekijk alle nieuwsberichten