Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit voor Assessmentcentrum én Expertisecentrum assessments lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam

8 maanden geleden

Het assessmentcentrum IVL

Het assessmentcentrum IVL is een inhoudelijk onafhankelijk bureau van het Instituut voor Lerarenopleidingen van de Hogeschool Rotterdam. Het centrum voert opleidingsonafhankelijke assessments uit van personen die willen instromen of doorstromen in de lerarenopleidingen van de Hogeschool Rotterdam. Resultaten van assessments van het centrum worden ook ter verzilvering aangeboden aan de examencommissie van het instituut.

Assessmentcentrum als expertisecentrum

Het Assessmentcentrum IvL is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een hogeschoolbreed expertisecentrum op het gebied van assessments. Ook andere partijen, buiten de hogeschool, maken inmiddels gebruik van de expertise en diensten van het centrum. Naast een onderzoek naar de kwaliteit en kwaliteitsborging van de assessments, heeft Hobéon het Assessmentcentrum IvL daarom tevens beoordeeld op zijn kwaliteiten als expertisecentrum. Ook de uitkomst van dit onderzoek was positief.

 Uitreiking Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit | Foto: Hogeschool Rotterdam

Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit

Sinds enige jaren voert Hobéon het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit (HKK). Het HKK is gericht op allerhande partijen – vaak opleiders of assessmentcentra – die niet onder een landelijk erkenningssysteem vallen, maar niettemin een vaststelling en erkenning van hun kwaliteit willen en/of ontwikkelingsgerichte feedback. Een positieve beoordeling leidt tot een erkenning van 3 jaar. Inmiddels hebben uiteenlopende organisaties dankbaar gebruik gemaakt van dit Keurmerk om hun kwaliteit beter in beeld te krijgen in combinatie met adviezen voor verdere ontwikkeling.

Voor meer informatie over het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit kunt u onze website bezoeken en/of contact opnemen met Hanneke Bleijs of Fred de Bruijn

Bekijk alle nieuwsberichten