Hobéon helpt Rijksgebouwendienst bij vastleggen vakbekwaamheid inspecteurs vastgoed

5 jaar geleden

Persoonscertifiering inspecteurs

Om een BOEI-inspectie goed uit te voeren moet een inspecteur een brede bouwkundige kennis hebben en daarnaast goed kunnen signaleren, interpreteren en helder kunnen rapporteren naar de Rgd. De Rgd streeft naar een constante kwaliteit van de inspectierapporten en heeft daarom besloten dat zij de RgdBOEI-inspecteurs wil certificeren. Hobéon heeft van de Rgd de opdracht gekregen om een systeem van persoonscertificatie te ontwikkelen.

Met als doel een integrale manier van inspecteren en uit het oogpunt van efficiëntie en kwaliteitsverbetering heeft de Rgd de verschillende inspecties samen gevoegd tot de BOEI-inspectie. Het betreft:

  • onderhoud aan gebouwen, terreinen en installaties;
  • brandveiligheid en gebruikersvergunning;
  • arbo, gezondheid en veiligheid;
  • energieverbruik, energiezuinigheid, duurzaamheid;
  • specifieke noodzakelijke inspecties in verband met geldende vergunningen.

Het besluit van de Rgd sluit goed aan bij de doelstelling van Hobéon. Namelijk ‘het onpartijdig vaststellen van vakbekwaamheid van personen, conform daarvoor geldende (internationaal) vastgestelde, of door betrokken partijen aanvaarde, criteria’. Nadat het systeem gereed is zal Hobéon een rol vervullen bij het daadwerkelijk certificeren van de inspecteurs.

--

BOEI staat voor Brandveiligheid, Onderhoud, Energie en Informatie Wet- en regelgeving.

Meer informatie

Heeeft u vragen of wilt u meer informatie over persoonscertificering, neem dan contact op met Boudewijn Verstegen via  (070) 30 66 800 of stuur een e-mail naar info@hobeon.nl.

 

Bekijk alle nieuwsberichten