Hobéon en Kenniscentrum Arbeid werken samen

4 jaar geleden

Kennisuitwisseling

Hobéon wil zijn adviespraktijk versterken met de resultaten van toegepast onderzoek van het Kenniscentrum Arbeid. Het kenniscentrum op zijn beurt wil zijn onderzoek verrijken met de inzichten en ervaringen uit de uitgebreide praktijk van Hobéon.

Analyse

De samenwerking krijgt in de komende maanden gestalte in de vorm van een gezamenlijke analyse van de wijze waarop de arbeidsmarktrelevantie van opleidingen een belangrijker rol krijgt bij de aanvraag van nieuwe opleidingen en de accreditatie van bestaande. De vraag is specifiek, hoe Hobéon zijn klanten in de diverse vormen van dienstverlening op dat aspect nog beter terzijde zou kunnen staan. De uitkomsten van deze analyse worden o.a. gebruikt voor (het voorbereiden van) clustervisitaties in het hoger onderwijs, portfolioscans en sectoranalyses op alle onderwijsniveaus en voor vergelijkbare toepassingen.

Het Kenniscentrum Arbeid en Hobéon maken medio 2014 de eerste balans op van de samenwerking en beslissen dan over de verdere inrichting.

 

Achtergrond instellingen

Het Kenniscentrum Arbeid is een sociaal economisch kenniscentrum gericht op arbeidsmarktvraagstukken. Het bestaat uit vijf lectoraten. Met toegepast onderzoek wil het kenniscentrum een bijdrage leveren aan het voorkomen of verhelpen van discrepanties tussen vraag en aanbod in de (regionale) arbeidsmarkt door de arbeidsparticipatie en/of de arbeidsproductiviteit te helpen verhogen. Binnen dat bredere kader is een bijzonder punt van aandacht, de rol die (beroeps)onderwijsinstellingen daarbij als partner (‘co-maker’) in die regionale arbeidsmarkt kunnen spelen. Die rol kunnen zij vervullen via hun initiële onderwijs, via om- en bijscholing in het kader van een leven lang leren, en door toegepast onderzoek. logo hanzehogeschool university of applied science 1

 

 

Hobéon, strategische dienstverlener voor kennisintensieve organisaties, richt zich in zijn advies- en beoordelingspraktijk op vergelijkbare vraagstukken. Daarbij gaat het onder meer om het ontwikkelen van onderwijs, onderzoek, leven-lang-leren en andere activiteiten van instellingen vanuit het perspectief van arbeidsmarktrelevantie of om het evalueren en verbeteren daarvan.

Meer informatie?

Hobéon: ir. A.T. (Fred) de Bruijn (070) 30 66 800, f.debruijn@hobeon.nl
Kenniscentrum Arbeid: dr. H.A.M. (Harm) van Lieshout 06 26350717

Bekijk alle nieuwsberichten