Hobéon certificeert Antea Group als eerste bedrijf voor archeologisch onderzoek

1 jaar geleden

Door de nieuwe Erfgoedwet is het vanaf juli 2017 wettelijk verplicht om voor het uitvoeren van archeologisch ‘inventariserend veldonderzoek’ (boren en proefsleuven) en opgravingen gecertificeerd te zijn. Hiermee vervalt de oude opgravingsvergunning waarmee bedrijven en instellingen nu archeologisch onderzoek mogen uitvoeren.

Certificeringstraject

Door het behalen van het certificaat heeft Antea Group aangetoond te kunnen werken volgens de Kwaliteitsnorm Archeologie (KNA). Daarnaast voldoet het kwaliteitsmanagementsysteem dat binnen de organisatie aanwezig is aan de gestelde eisen.

“Als ingenieursbureau hebben we al veel ervaring binnen het vakgebied archeologie, maar ook met het werken volgens protocollen en managementsystemen. Die gecombineerde ervaring hebben we ingezet voor de certificering van onze archeologische activiteiten. We hebben dit moment aangegrepen om onze werkwijze en ons kwaliteitssysteem weer eens zeer grondig te beoordelen. We kwamen er achter dat veel dingen heel goed gaan, alleen zijn we ons daar nu veel bewuster van. En natuurlijk zijn er ook processtappen die we echt anders gaan doen.” aldus archeoloog Hans Koopmanschap.

Met de wettelijk geregelde certificering wordt de kwaliteit van archeologisch onderzoek gewaarborgd. Het certificaat wordt verstrekt door een aantal certificatie-instellingen, waaronder Hobéon. Door middel van audits heeft Hobéon gecontroleerd of Antea Group aan de gestelde normen en eisen voldoet. Deze audits hebben zowel in het veld als op kantoor plaatsgevonden. Zo is de opgraving van de grachten rondom het kasteel van Werkendam één van de projecten die volgens het nieuwe systeem is beoordeeld.

Wienke Blomen, directeur Hobéon: ''Antea Group heeft het certificeringstraject voortvarend opgepakt. De ervaring van het bedrijf met kwaliteitszorg in brede zin was tijdens de audit zichtbaar in een intelligent en op de archeologie toegespitst kwaliteitsmanagementsysteem. De uitvoering van het werk volgens de protocollen ‘Inventariserend veldonderzoek’ en ‘Opgraven‘ geschiedde conform de nieuwe KNA 4.0.''

sjabloon_certificaat_archeologie_v2.jpgMeer informatie?

Bent u geïnteresseerd in wat Hobéon op het vlak van certifieren Archeologie voor uw bedrijf of gemeente kan betekenen? Of wilt u als actor getoets worden, neem dan contact op met Miranda Maring, m.maring@hobeon.nl of met Wienke Blomen, w.blomen@hobeon.nl of bel met 070 3066800.

 

 

 

Foto's uitreiking certificaat

Uitreiking certificaat door Wienke Blomen

Bron: (c) villejosfotografie, 2016

Groepsfoto met medewerkers Antea en Hobéon

Bron: (c) villejosfotografie, 2016

Bekijk alle nieuwsberichten