Hobéon sluit zich aan bij Kiwa Group.

10 maanden geleden

Per heden gaat Hobéon nauw samenwerken met de Kiwa Group. Kiwa loopt internationaal voorop op het terrein van Testing, Inspection en Certification (TIC) en helpt bedrijven en organisaties over de hele wereld in vrijwel alle marktsectoren hun producten, processen, managementsystemen en mensen te ontwikkelen door als onafhankelijke partner kwaliteit, veiligheid, gezondheids- en milieuaspecten te beoordelen. 

Beide partijen denken voor elkaar van toegevoegde waarde te kunnen zijn. De uitbreiding van ons netwerk en de mogelijke kruisbestuivingen die ontstaan door de samenwerking met Kiwa, brengen voordelen met zich mee voor diverse van onze klanten.

Hobéon zal zijn advies-, certificerings- en accreditatiewerkzaamheden onder eigen autonomie blijven voortzetten. Onze activiteiten gaan gewoon door. Voor klanten en leveranciers zal er dan ook niets veranderen in onze dienstverlening en / of onze werkwijze.

Nieuwe directie
Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd treedt Wienke Blomen per heden terug als directeur. Wienke zal voorlopig nog wel werkzaamheden blijven uitvoeren voor Hobéon. De nieuwe directie wordt vanuit het bestaande managementteam gevoerd door Willem van Raaijen en Wes Wierda, die beiden al jaren werkzaam zijn bij Hobéon

De samenwerking tussen Hobéon en Kiwa biedt kansen voor beide partijen, aldus Willem van Raaijen en Wes Wierda: “De intensieve samenwerking met Kiwa biedt een mogelijkheid om ons op andere markten en in andere landen te begeven. Synergie is te realiseren doordat onze accreditatie-, advies- en certificeringsdiensten ten behoeve van kennisintensieve organisaties op de terreinen van onderwijs, onderzoek en kwaliteitszorg ook zijn toe te passen op markten waar certificerings- en onderwijsvraagstukken in belang toenemen.”

Michael van der Vlies, directeur van de Kiwa-divisie Management Systems, is verheugd over de nieuwe samenwerking: “Kiwa was al breed actief in de markt voor onderwijs en opleiding met certificatie- en examendiensten. De samenwerking met Hobéon vormt een prachtige aanvulling op ons dienstenpakket voor het onderwijs. We bieden nu, helemaal naar de wens van de markt, een volledig pakket aan via één loket. Uiteraard zien we er daarbij zorgvuldig op toe dat onze certificatie-activiteiten en adviesdiensten in de uitvoering strikt gescheiden blijven.”

Heeft u vragen over de samenwerking met Kiwa of wilt u meer informatie over de werkzaamheden van Hobéon, neemt u dan contact op via communicatie@hobeon.nl of (070) 30 66 800.

 

Bekijk alle nieuwsberichten