Hobéon ontwikkelinstrument Studentenwelzijn

6 maanden geleden

Een ontwikkelinstrument studentenwelzijn, wat houdt dat in? Het is een instrument waarmee u met uw opleiding een nulmeting kunt uitvoeren om het studentenwelzijn te meten. Meten is weten maar dit instrument biedt meer dan dat. U kunt het gebruiken als eerste stap om samen met uw studenten, docenten en ondersteunende diensten in gesprek te gaan. Bij studentenwelzijn spelen uiteraard allerlei aspecten een rol. Samen met studenten hebben we deze aspecten geïdentificeerd en beschreven. Denk aan studeerbaarheid, de socialiserende functie van het onderwijs, voorzieningen, communicatie, inclusiviteit, begeleiding, studentenleven, persoonlijke omstandigheden, etc. 

Werkwijze ontwikkelinstrument

Het ontwikkelinstrument is nadrukkelijk geen beoordelingskader. Het is de bedoeling om in gesprek met opleidingsvertegenwoordigers en studenten een nulmeting uit te voeren. Het ontwikkelinstrument creëert inzicht in de inspanningen die een opleiding pleegt om het studentenwelzijn te bevorderen en het daadwerkelijke effect dat dit heeft op het studentenwelzijn. En vervolgens biedt het instrument handvatten voor verdere ontwikkeling. Om inzicht te krijgen in waar (in welke fase) een opleiding zich op dit gebied bevindt, is het van belang om in gesprek te gaan met studenten, docenten en ondersteunende diensten. Door middel van deze gesprekken kunnen we gezamenlijk bepalen op welke aspecten verbetering mogelijk is.

De kwalitatieve werkwijze van het ontwikkelinstrument kan worden verrijkt met data. Hiertoe werken we samen met The Next School. The Next School kan door middel van data-analyse een nog scherper beeld tonen van het welzijn en studiegeluk van uw studenten. Data bieden bovendien de mogelijkheid te bepalen op welke ontwikkelgebieden de meeste winst is te behalen.  

Bent u nieuwsgierig naar het ontwikkelinstrument Studentenwelzijn? Wij lichten het graag verder aan u toe in een (online) gesprek. Neem telefonisch contact op met Inge van der Hoorn of Inge Ville via 070 30 66 800 of stuur een van ons een mail.

 

Bekijk alle nieuwsberichten