Hobéon ontvangt aanwijzing als certificerende instelling voor archeologie

2 jaar geleden

Op 6 juli 2016 heeft Hobéon als eerste de aanwijzing als certificerende instelling voor de archeologie van het ministerie OCW voor onbepaalde tijd ontvangen.

Met deze aanwijzing van het ministerie kunnen wij starten met de certificatie. Vanaf 1 juli 2016 kunnen organisaties zich door Hobéon laten certificeren en kunnen personen zich laten toetsen.

Op 1 juli 2016 gaat de nieuwe Erfgoedwet in, deze wet vervangt de Monumentenwet. In de nieuwe Erfgoedwet is onder andere geregeld dat archeologische bedrijven niet langer mogen opgraven met een door de RCE verleende opgravingsvergunning, maar dat ze zich verplicht moeten laten certificeren. Ook wordt er geregeld dat personen (actoren) werkzaam in de archeologie zich op hun actorschap laten toetsen en registreren. De certificering zal geschieden op basis van de BRL SIKB 4000 Archeologie (SIKB staat voor Stichting Integrale Kwaliteit Bodem) en de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA).

Op onze pagina over de archeologie, treft u meer informatie over de certificatie.

 

Bekijk alle nieuwsberichten