Hobéon certificeert examenleveranciers en valideert examens mbo

10 maanden geleden

Hobéon is als certificerende autoriteit aangewezen om per 1 januari 2018 examenleveranciers en scholen te certificeren, danwel exameninstrumenten voor het MBO te valideren.

Wij toetsen en beoordelen de exameninstanties en exameninstrumenten op basis van de door de Kwartiermaker Validering Examens mbo vastgestelde norm en werkwijze. Certificering vindt plaats aan hand van de proces-, organisatie-, en producteisen uit de norm valide exameninstrumenten.

Vanaf 1 augustus 2018 zal het mbo gebruik gaan maken van valide exameninstrumenten. 

>> Meer informatie en aanvraag certificering en validering 

Bekijk alle nieuwsberichten