Hobéon aangesteld als certificerende instelling voor leden NRTO

2 jaar geleden

NRTO, de vereniging van particuliere opleidings- en trainingsbureaus heeft een eigen kwaliteitskeurmerk ontwikkeld om daarmee de kwaliteit van haar leden naar de markt nog beter zichtbaar te maken.

Voor die NRTO-leden die tevens EVC-aanbieder zijn en in die hoedanigheid ook al beoordeeld worden op basis de Kwaliteitscode EVC, heeft NRTO - om dubbele administratieve last te voorkomen - met Hobéon een overeenkomst gesloten. Hobéon zal als certificerende instelling van EVC tevens een aantal onderdelen van het NRTO-kader meenemen in zijn beoordeling van die aanbieders. Tegen beperkte meerkosten kunnen deze leden daarmee zowel hun erkenning als EVC-aanbieder verwerven als het NRTO-keurmerk.

Meer informatie?

Voor meer informatie mailt u naar Fred de Bruijn (partner) of belt u naar (070) 3066 800. U kunt ook de website van NRTO raadplegen voor meer informatie.

Bekijk alle nieuwsberichten