Het Oranje Kruis ontvangt Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit

5 jaar geleden

Het Oranje Kruis is bezig met een professionaliseringsslag. Naar buiten toe wil Het Oranje Kruis laten zien dat het certificeringsproces van EHBO’ers aan erkende waarborgen voldoet. In dit kader is aan Hobéon gevraagd door middel van een conformiteitsaudit te bepalen of Het Oranje Kruis werkt volgens de normen van het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit. In dit keurmerk zijn de elementen uit de internationale norm voor persoonscertificering, de ISO/IEC 17024:2003, opgenomen. Het auditteam heeft geconstateerd dat Het Oranje Kruis voldoet aan de vereisten van het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit.

Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit

Het keurmerk is gebaseerd op een basis-beoordelingskader dat naast aandacht voor visie, doelstellingen en beleid, bedrijfsvoering en organisatie bovenal inzoomt op het primaire proces. Uiteraard wordt er tevens gekeken naar ondersteunende processen, kwaliteitszorg en resultaten.

Hobéon richt haar beoordelingskaders altijd zo in dat, naast aandacht voor processen, de focus ligt op de kwaliteit van geleverde producten en/of diensten. Om deze kwaliteit te kunnen beoordelen, bestaan de auditpanels van Hobéon niet alleen uit beoordelaars met kennis van kwaliteitssystemen en bedrijfsprocessen, maar ook uit werkvelddeskundigen met kennis van het specialisme en de branche van de klant.

Het Oranje Kruis

In 2010 is er door Hobéon een nulmeting uitgevoerd bij Het Oranje Kruis. Deze nulmeting had als doel om in beeld te brengen waar de organisatie op dat moment stond op het gebied van kwaliteitswaarboring. Het geeft de klant een beeld van de acties die uitgevoerd moeten worden om in aanmerking te komen voor certificatie. De afgelopen anderhalf jaar heeft Het Oranje Kruis gewerkt aan de aanbevelingen die we, naar aanleiding van de nulmeting, aan hen hebben gedaan.

Officiële audit

Om te bepalen of Het Oranje Kruis inmiddels voldoet aan de normen van het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit is er bij hen onlangs een officiële audit uitgevoerd. Wat het team opviel tijdens deze audit, was dat niet alleen het kwaliteitszorgsysteem verder ontwikkeld is, maar dat ook het kwaliteitsbesef in de hoofden van de medewerkers duidelijk gegroeid is. Op basis van de bevindingen van het auditteam kent Hobéon het keurmerk aan Het Oranje Kruis toe voor een periode van vier jaar.

 foto 18 001

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit? Neemt u dan contact op met Fred de Bruijn of Willem van Raaijen via (070) 30 66 800 of info@hobeon.nl.

Bekijk alle nieuwsberichten