Hanze Honours College ontvangt Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit

3 jaar geleden

Versterken van het civiel effect van honours onderwijs

Excellentie en het aanbieden van uitdagender onderwijs voor studenten die meer willen en kunnen zijn niet meer weg te denken thema’s in het onderwijs geworden. Instellingen hebben op verschillende wijze dit thema opgepakt en hebben vele vormen van honours programma’s ontwikkeld. Ook de wijze waarop zij regie voeren over de honours programma’s en de kwaliteit ervan waarborgen loopt uiteen.

Bij de Hanzehogeschool Groningen voert het Hanze Honours College de regie over het honours onderwijs. Het HHC initieert projecten voor talentontwikkeling en excellentie en voert daarnaast de toelating en certificering van honours programma’s uit. De Hanzehogeschool Groningen wil bewerkstelligen dat alle schools vanaf 2016 gecertificeerde honours programma’s aanbieden. Certificering van honours programma’s versterkt het civiel effect van een succesvol doorlopen honours programma.

Een externe validering op basis van het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit geeft extra zwaarte aan het interne certificeringsproces en daarmee ook indirect aan de kwaliteit van de honours programma’s. De externe validering wordt uitgevoerd aan de hand van het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit, uitgewerkt in een beoordelingskader dat is toegespitst op processen van toelating en certificering van honours programma's.

Informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over kwaliteitsborging van honours programma’s, neemt u dan contact op met Ruud van der Herberg of Fokke Brouwer via (070) 30 66 800.

Bekijk alle nieuwsberichten