Geslaagde workshop ‘Opleiden voor een turbulente arbeidsmarkt’

2 jaar geleden

Op 18 februari 2016 organiseerden Hobéon en AWTI een workshop over de vraag ‘Hoe leid je op voor een veranderende en turbulente arbeidsmarkt?’ Een zeer gemêleerd  gezelschap van circa vijftig bestuurders en managers uit bedrijfsleven, beroepsonderwijs, maatschappelijke organisaties, adviesorganen en overheid nam deel. ROC Midden-Nederland (Utrecht) was gastheer. 

Opbrengst workshop

De oogst van deze avond was rijk: concrete maatregelen die opleiders zelf kunnen nemen samen met hun partners naast voorstellen voor overheidsbeleid op landelijk en regionaal niveau. De workshop was de derde in een reeks van het Forum Beroepsonderwijs, waarvan AWTI en Hobéon mede-initiatiefnemer zijn.

Patrick Bouvy, opleidingsmanager ROC Mondriaan en Gerard van Haarlem, faculteitsdirecteur Hogeschool van Amsterdam, verzorgden beiden een inspirerende pitch om de discussie op gang te brengen. Vervolgens zochten de deelnemers met elkaar in zes ronde tafels naar werkende aanpakken rond evenzovele specifieke uitwerkingen van het thema. Elke tafel startte met de presentatie van een concrete casus. Zo belichtte één tafel aan de hand van regio FoodValley de rol van regionale ketenpartners in het toerusten van mensen voor de veranderende arbeidsmarkt.

Aan een andere tafel vormde het Centre of Expertise Healthy Ageing de opstap naar een discussie over publiek-private samenwerking rond onderwijs en onderzoek. De andere tafels bespraken casussen vanuit ROC Mondriaan (opleiden van kwetsbare doelgroepen voor en met het werkveld), HAS Kennistransfer (studenten als verbinder tussen onderwijs en werkveld), Hogeschool van Amsterdam (innovatief onderwijs en onderzoek door docenten, studenten, lectoren en werkveld) en ROC Graafschapscollege, CIVON en Bedrijfstakschool Anton Tijdink (krachtenbundeling van bedrijfstakscholen, bedrijven en opleiders).”

Mariëtte Hamer, voorzitter SER, opende de avond met een korte uiteenzetting over recente SER-adviezen over toekomstgericht opleiden. Aan het einde van de avond greep ze hierop terug in de vorm van een groot aantal eigen observaties over de oogst van de zes tafels. Jeroen van der Veer, voorzitter Forum Beroepsonderwijs, sloot vervolgens de geslaagde avond af.

Lees het verslag en bekijk de videocompilatie van de workshop.

Forum Beroepsonderwijs

Meer informatie over de activiteiten van het Forum Beroepsonderwijs vindt u op de website.
Het doel van het Forum is om een aantal richtinggevende principes te destilleren die als best practices kunnen worden teruggegeven aan de sector en aan de politiek. Het Forum verwacht in de loop van 2016 de opbrengsten van alle debatten/workshops te kunnen presenteren. De volgende bijeenkomsten zijn op:

  • 26 mei 2016 - Het beroepsonderwijs en de lerende organisatie
  • 29 september 2016 - De responsiviteit van het beroepsonderwijs

Het Forum Beroepsonderwijs wordt ondersteund door de volgende samenwerkende organisaties:
AWTI, het Rathenau Instituut, Nederland Kennisland, de Nationale Denktank, het Platform Bèta Techniek en Hobéon.

Meer informatie

Voor meer informatie over de activiteiten van Hobéon op het gebied van toekomstgericht opleiden en leven-lang-leren kunt u terecht bij Fred de Bruijn en Marvin Leerdam, senior-adviseurs Hobéon. 

Bekijk alle nieuwsberichten