GEAR – certificaat Van Hoogevest Architecten verlengd.

4 jaar geleden

GEAR

De GEAR, de Gezamenlijke Erkenningsregeling voor Architecten werkzaam in de Restauratie, is een initiatief van de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR) en Hobéon Certificering.
De regeling is in 2006 ontwikkeld om de restauratiekwaliteit van het werk van deze bureaus te definiëren en daardoor toetsbaar te maken. Daarnaast worden in de regeling onder andere eisen gesteld aan de bedrijfsvoering van het bureau en aan consolidatie en vermeerdering van vakkennis. 

De cyclus

De GEAR cyclus duurt drie jaar. In het eerste jaar vindt een initiële toets plaats. Deze duurt een hele dag.
Het tweede en derde jaar staan in het teken van de controle toetsten, die steeds een halve dag duren.  In het vierde jaar start de cyclus weer opnieuw met een ‘zware toets’: de herhalingstoets. Deze is wat betreft opzet en zwaarte gelijk aan de initiële toets.
De GEAR waarborgt dat aangesloten bureaus aan specifieke eisen voldoen die een verantwoorde omgang met ons gebouwde erfgoed vraagt.

Van Hoogevest Architecten

Van Hoogevest Architecten, Bureau voor Architectuur en Restauratie, bestaat al meer dan 100 jaar. Het bureau kent een gemengde expertise die zich uitstrekt van nieuwbouw, restauratie tot advies. Tijdens de audit werd de restauratie expertise door een vierkoppig auditteam getoetst. Van de drie expertisen is het restauratiespecialisme het meest bekend bij het grote publiek, met name door  in het oog springende restauraties als die van kasteel Amerongen en recent het Amsterdamse Rijksmuseum.  In zijn lange geschiedenis heeft het bureau met name veel grote kerkrestauraties gedaan, maar ook talloze kastelen, woonhuizen, buitenplaatsen en boerderijen. Door de lange ervaring is het bureau sterk in het inpassen van nieuwe functies in monumenten. Museumboerderij ‘Oost Leeuwenstein’ in Heinenoord, een project dat tijdens de audit bezocht werd is hiervan een goed voorbeeld.

Vragen of wenst u meer informatie?

Met vragen of voor meer informatie over certificering in het kader van de erkenningsregeling, kunt u contact opnemen met Hanneke Bleijs, h.bleijs@hobeon.nl of met Miranda Maring, m.maring@hobeon.nl of via (070) 30 66 800.

foto: interieur Museumboerderij ‘Oost Leeuwenstein’ in Heinenoord.

Bekijk alle nieuwsberichten