Forum Beroepsonderwijs gaat debat aan over toekomstbestendig beroepsonderwijs

2 jaar geleden

Jeroen van der Veer: “Nederland is in transitie. De dynamiek op de arbeidsmarkt is groot. Door onder andere nieuwe technologieën kunnen we nu nog niet voorspellen welke beroepen er over tien jaar zijn. Maar ook de studenten van nu zijn veranderd: zij leren anders en niet meer alleen binnen de muren van een schoolgebouw en een bedrijf. Het Forum wil de lopende discussie over de toekomst van het beroepsonderwijs ondersteunen. Wat is de nieuwe rol van het beroepsonderwijs? Zijn de juiste actoren op de juiste niveaus betrokken bij het onderwijs? Voldoen de huidige institutionele kaders en instrumenten nog wel?”

Eerste thema diversiteit van studenten
De eerste bijeenkomst had als thema de diversiteit van de studentenpopulatie. De Nationale DenkTank deed onderzoek naar de studentenpopulatie van het mbo, en identificeerde een zestal profielen. “In gesprekken met mbo’ers kwamen een aantal knelpunten naar voren. Tijdens de eerste bijeenkomst van het Forum wilden wij vooral ook de studenten zelf aan het woord laten,” aldus Youssef el Bouhassani van de Nationale DenkTank. Tijdens deze eerste bijeenkomst gingen mbo’ers dus in gesprek met de Forumleden over onderwerpen als het lerarentekort, ruimte voor ondernemerschap en verplichte meeloopdagen.

Open dialoog
Er volgen hierna nog vier bijeenkomsten met als thema’s: regionalisering,  de veranderende arbeidsmarkt, de school als lerende organisatie en de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Door middel van een open dialoog tussen betrokkenen van het beroepsonderwijs zoals leerlingen, docenten en schoolbestuurders, maar ook het bedrijfsleven, het maatschappelijke middenveld en de wetenschap, wil het Forum goede ideeën uit het werkveld uitlichten en analyseren. Het Forum pretendeert niet om een blauwdruk voor toekomstbestendig beroepsonderwijs vast te stellen, maar zal in de afsluitende bijeenkomst een aantal richtinggevende principes  destilleren, die als best practices worden teruggegeven aan de sector en de politiek.

Op 18 februari 2016 zal Hobéon samen met A.W.T.I. de derde in de reeks van discussiebijeenkomsten leiden met als thema  ‘aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt’. Het komende nummer van de Hobéon Special Toekomstgericht opleiden: nieuwe wegen of gebaande paden? dat in januari 2016 verschijnt, sluit aan op het thema Toekomstbestendig onderwijs. Ditzelfde geldt voor het nummer dat in januari 2015 uitkwam met als titel Aansluiting Onderwijs - Arbeidsmarkt - Overheid: Trilemma of Trojka?

 

Bekijk alle nieuwsberichten