Fontys Educatief Centrum T&I ontvangt Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit

3 jaar geleden

Het Fontys Educatief Centrum Technology & Innovation biedt diverse scholingsprogramma’s aan voor de professionalisering van de docenten binnen de Fontys Hogescholen in het domein techniek. In FECT zijn professionaliseringstrajecten voor Fontys Basiskwalificatie Onderwijs (BKO), Fontys Mediorkwalificatie Onderwijs (MKO) en Fontys Seniorkwalificatie Onderwijs (SKO) gesitueerd. Op MKO en SKO niveau is er een keuze naar verschillende trajecten: didactiek & toetsing, mediawijsheid en onderzoek.
FECT biedt daarnaast nog klant-specifieke trajecten en losse workshops en trainingen aan in reactie op specifieke vragen van onderwijsgevende professionals en opleiders uit het werkveld. 

Het keurmerk wordt afgegeven op basis van een door Hobéon uitgevoerde kwaliteitsanalyse met locatieaudit. In het onderzoek heeft Hobéon het FECT beoordeeld op de onderwerpen: visie en missie, beoordeling opleidingsprogramma’s, personeel en organisatie, voorzieningen, kwaliteitszorg en resultaten. De certificering is afhankelijk van het onderhouden van het kwaliteitssysteem door het FECT, overeenkomstig het geldende kader en zal periodiek worden beoordeeld. Het keurmerk is toegekend voor een periode van drie jaar.

Bekijk alle nieuwsberichten