EVC Centrum Nederland behaalt Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit

3 jaar geleden

Assessments

De beoordeling van Hobéon richt zich niet op de kwaliteit van specifieke assessments, maar op de vraag of de organisatie de beoordelingsprocessen dusdanig heeft ingericht dat deze leiden tot valide, betrouwbare en voor de kandidaat bruikbare uitkomsten.

Het ECN voert voornamelijk assessments uit in het kader van EVC. Dit staat voor Erkenning van Verworven Competenties. In een EVC-traject wordt met behulp van een portfolio, een eventueel werkplekbezoek en een mondeling assessment inzichtelijk gemaakt over welke kennis, inzichten en vaardigheden de kandidaat beschikt. De uitkomsten worden vastgelegd in een zogenoemd Ervaringscertificaat. Er worden strikte eisen gesteld aan de onderbouwing van zo’n certificaat, omdat het dusdanig transparant moet zijn dat de examencommissie van bijvoorbeeld een MBO- of HBO-instelling aan de hand van het Ervaringscertificaat kan beoordelen of een kandidaat in aanmerking komt voor vrijstellingen binnen een opleiding.

De door het ECN gehanteerde beoordelingssystematiek leent zich daarnaast ook voor niet-landelijke standaarden en meer generieke competentieassessments of bedrijfsspecifieke assessments.

Onderzoek

Het onderzoek van Hobéon is in de tweede helft van 2014 uitgevoerd, boven op de frequente reguliere EVC-visitaties. Hierbij zijn, specifiek met het oog op het verkrijgen van het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit, de volgende kwaliteitsaspecten beoordeeld:

  • zorgvuldigheid van de gehanteerde procedures
  • validiteit van de gehanteerde beoordelingsstandaarden
  • betrouwbaarheid van de uitgevoerde assessments
  • functionaliteit van de uitkomsten
  • effectiviteit van de kwaliteitszorg

Hobéon heeft deze beoordelingscriteria gespecificeerd in een eigen kader voor het Kwaliteitskeurmerk, dat inmiddels door meerdere assessmentcentra wordt gevoerd. Tijdens de audit spraken de auditoren van Hobéon niet alleen met de gebruikelijke gesprekspartners als het management, de assessoren en de ontwikkelaars van de procedure, maar ook met de examencommissies die de door ECN afgegeven certificaten ter verzilvering krijgen aangeboden.

Bekijk alle nieuwsberichten