Erkenningsregeling voor orgeladviseurs gepresenteerd

5 jaar geleden

De totstandkoming van de regeling heeft lang geduurd, maar alle betrokkenen straalden deze middag van trots. Er is veel draagvlak voor de erkenningsregeling. Met de regeling wordt beoogd de kwaliteit van de orgeladviseurs te waarborgen en hun deskundigheid te bevorderen.

Opdrachtgever

Opdrachtgever voor het opstellen van de regeling is de Stichting Landelijke Opleiding Tot Orgeladviseur (LOTO). In deze stichting zijn de landelijke Katholieke Klokken- en Orgelraad, de Commissie Orgelzaken van de Protestantse Kerk in Nederland en het College van Orgeladviseurs (CvON) vertegenwoordigd. Bij de ontwikkeling van de regeling zijn ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), de Vereniging Orgelbouwers Nederland (VON) en Hobéon betrokken geweest.

Certificering

Om gecertificeerd te worden moet een orgeladviseur aantonen over de juiste kennis en ervaring te beschikken. Een certificatiecommissie bestaande uit vakdeskundigen beoordeelt deze kennis en ervaring op basis waarvan de certificeringsbeslissing genomen wordt.

Het certificaat is zeven jaar geldig. Daarna moet de adviseur zich laten hercertificeren. Bij (her-)certificering wordt o.a. de kwaliteit van het werk van de adviseur beoordeeld en de kandidaat dient aan te tonen dat hij de beroepscompetenties en -kennis op peil heeft gehouden.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de persoonscertificering van orgeladviseurs, neemt u dan contact op met Wienke Blomen of Hanneke Bleijs via (070) 30 66 800 of stuur een e-mail naar info@hobeon.nl.

De eerste gecertificeerde orgeladviseurs

Bekijk alle nieuwsberichten