Erfgoed Advies Groen erkend EMA Bureau

2 jaar geleden

Een monumenten adviesbureau maakt voor monumenten restauratie- en onderhoudsplannen. Daarnaast vraagt zij subsidies en vergunningen aan, maakt bestekken of werkomschrijvingen en tekeningen en kan voor een opdrachtgever het werk begeleiden. Bureaus kunnen zich laten erkennen als bureau met specialismen ‘Bouwtechnisch Advies Monumenten’ en/of ‘Molenadvies’.

Het auditteam van Hobéon bestaande uit de heren Boeder, Ero en mevrouw Maring dat recent de audit uitvoerde stelde vast dat Erfgoed Advies Groen aan de eisen van de EMA, in beide specialismen, voldoet.
Het stelde vast dat: “Erfgoed Advies Groen kwalitatief hoogwaardig werk levert, zowel aan molens als aan ‘niet-molens’. Het bureau verdiept zich grondig in iedere nieuwe opgave. Cultuurhistorische waardenstelling heeft een centrale plaats in de planvorming. Daarnaast wordt de bouwkundige staat nauwkeurig opgenomen en wordt een beredeneerde restauratie-ethische afweging gemaakt bij iedere individuele ingreep in de historische bouwmaterie.”
Naast planvorming voor monumenten voert het bureau tevens bouwhistorisch onderzoek uit.

Hobéon feliciteert  Erfgoed Advies Groen met de erkenning als Erkend EMA bureau, Module ‘Bouwtechnisch Advies Monumenten’ en de URL voor Molenadvies.

Bekijk alle nieuwsberichten