Eerste resultaten Nationaal Studiekeuze Onderzoek 2012 bekend

5 jaar geleden

Keuze voor vervolgopleiding

Opmerkelijk is dat de studiekeuze van scholieren, ondanks de crisis, grote overeenkomsten vertoont met voorgaande jaren. Het percentage scholieren van mbo, havo en vwo dat gaat doorstuderen, is nagenoeg gelijk aan vorig jaar. Van de havisten en mbo-leerlingen die gaan doorstuderen, kiest hetzelfde percentage als in 2010 voor een hbo-bacheloropleiding. Van de vwo-scholieren die gaan doorsturen kiest 83% voor een universitaire studie. Dit is 3% meer dan vorig jaar toen 80% voor een wo-studie koos en 20% voor een hbo-opleiding.

De eerste resultaten tonen verder aan dat 16% van de mbo-studenten die willen doorstuderen op hbo-niveau, een Associate degree-opleiding (Ad) wil gaan volgen. In 2011 concludeerden we al dat één op de zes mbo-studenten (15%) een Ad wilde gaan volgen. Ten opzichte van 2010 (13%) was dat een lichte stijging. Deze lijn zet zich, hoewel in minder sterke mate, dus ook dit jaar voort.

De antwoorden die de mbo-studenten geven, komen echter niet overeen met de keuzes die zij uiteindelijk maken. Want ondanks dat in 2010 13% en in 2011 15% van de mbo-studenten aangaf een Ad-opleiding te willen volgen, koos in de afgelopen jaren in werkelijkheid maar ongeveer 1,5% voor dit opleidingsniveau. Werk aan de winkel dus voor de Associate degree-opleidingen om het potentieel aan mbo-studenten dit jaar daadwerkelijk binnen te halen.

Rapport NSKO 2012

In het NSKO rapport komt verder aan de orde op grond van welke overwegingen en drijfveren scholieren hun keuzes maken. Ook kijken we naar de relatie tussen het keuzeproces en de persoonlijkheidskenmerken van jongeren. Hiernaast besteden we aandacht aan de oriëntatie op en de uiteindelijke keuze van de respondenten voor een onderwijsinstelling. De top 5 van hogescholen waar scholieren zich op oriënteren, blijkt namelijk enigzins te verschillen van de hogescholen waarvoor scholieren uiteindelijke kiezen. Ook volgt in het rapport een opsplitsing van de gegevens naar regio, geslacht en etniciteit.

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving komt het NSKO na de zomervakantie uit in plaats van ervoor. Wilt u, zodra het rapport uitkomt, een exemplaar ontvangen? Stuurt u dan een e-mail naar communicatie@hobeon.nl of bel naar (070) 30 66 800.

Bekijk alle nieuwsberichten