Eerste Keurmerk MVO Hoger Onderwijs uitgereikt

1 jaar geleden

Organisatietoets MVO

Het keurmerk MVO Hoger Onderwijs is een initiatief van Hobéon. De organisatietoets MVO toetst onderwijsinstellingen op het niveau van een dienst, faculteit of instelling en richt zich op de rol van de organisatie naar haar omgeving.

De internationale richtlijn voor MVO (ISO 26000), die gebruikt is bij de ontwikkeling van het beoordelingskader kent een aantal principes en kernthema’s die inhoud geven aan het begrip maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hobéon heeft deze principes en kernthema’s vertaald naar de praktijk van onderwijsorganisaties.

Met het keurmerk kunnen instellingen voor hoger onderwijs zich profileren en aan belanghebbenden, zoals de overheid, het werkveld of aankomende studenten laten zien, dat de organisatie bewust bezig is met haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en hier op adequate wijze invulling aan geeft. Tevens is het uitvoeren van de organisatietoets een hefboom om de verandering naar een verantwoordelijke organisatie in gang te zetten, beleid vorm te geven en de  resultaten te monitoren.
 

Hobéon en MVO

Hobéon biedt diverse andere diensten en producten aan op het gebied van MVO en duurzaam onderwijs, waaronder:

Certificering

  • Keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs, te verkrijgen middels AISHE, een beoordelingskader voor duurzaam onderwijs van opleidingen in het hoger onderwijs.
  • Keurmerk Duurzaam mbo, te verkrijgen via beoordelingskader duurzaam mbo

Professionalisering

  • Change Agent Training: een training waarin een groep medewerkers wordt opgeleid tot ambassadeurs van duurzame ontwikkeling en tools krijgt aangereikt om de gewenste verandering in gang te zetten. Het resultaat is een netwerk van betrokken medewerkers, eveneens verbonden met externe netwerken.
  • Workshop MVO: een inspirerende bijeenkomst waarbij gewerkt wordt aan het formuleren van concrete doelstellingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord organiseren en duurzaam onderwijs en een stappenplan, mede op basis van de richtlijn ISO26000.
  • Intern Auditor Training: een training voor kwaliteitsmedewerkers en/of docenten waarin deelnemers leren werken met de beoordelingskaders AISHE 2012 en de MVO-toets. Deze interne auditoren kunnen dan middels het uitvoeren van interne nulmetingen de opleidingen voorbereiden op een audit en de gewenste verandering in gang zetten.

Meer informatie?

Bent u geïnteresseerd in wat Hobéon op dit vlak voor uw instelling kan betekenen?
En wilt u zich ook profileren op dit specifieke thema? Neem dan contact op met Fokke Brouwer, f.brouwer@hobeon.nl of met Marvin Leerdam, m.leerdam@hobeon.nl of bel met 070 3066800.

Bekijk alle nieuwsberichten