Eerste groep Integraal Inspecteurs Vastgoed gecertificeerd

5 jaar geleden

De omschrijving ‘Integraal Inspecteur Vastgoed’ (IIV) verwijst naar het feit dat de gecertificeerden aantoonbaar competent zijn in het inspecteren en rapporteren op het integrale gebied van brandveiligheid, onderhoud, energie & duurzaamheid en wet- en regelgeving. ‘Aantoonbaar’ competent wil zeggen dat deze inspecteurs in hun inspectierapporten hebben laten zien daadwerkelijk op deze integrale wijze in de praktijk te kunnen inspecteren en rapporteren.

Vakdisciplines

De gecertificeerde inspecteurs beheersen elk ten minste één vakdiscipline als basis voor hun inspectiewerk: Bouwkunde, Elektrotechniek, Klimaat en Transport (waaronder liftsystemen). De meeste inspecteurs zijn voor één van deze vakdisciplines gecertificeerd; enkele voor twee of zelfs meer. Voor zijn certificeringsbeslissing heeft Hobéon SKO zich laten adviseren door een certificeringscommissie bestaande uit acht experts, twee per vakdiscipline, en een onafhankelijke voorzitter.

Register raadplegen

De certificering heeft natuurlijk een duidelijk civiel effect voor de betreffende inspecteurs en hun eventuele werkgevers. Dat civiel effect is op korte termijn al zichtbaar, want de Rijksgebouwendienst stelt certificering van inspecteurs als randvoorwaarde in haar lopende aanbestedingsronde.

Op de website van Hobéon kan het register van gecertificeerde inspecteurs IIV worden geraadpleegd. Ook na deze eerste certificeringsronde kunnen kandidaten verzoeken indienen om voor persoonscertificering IIV in aanmerking te komen.

Personen worden voor drie jaar gecertificeerd. Bij hercertificering moeten zij hun vakbekwaamheid en het onderhoud daarvan (via ‘permanente educatie’) opnieuw aantonen.

Informatie

Voor meer informatie over het schema Integraal Inspecteur Vastgoed kunt u contact opnemen met certificatiecoördinator Willem de Vries via (070) 30 66 800 of SIIV@hobeon.nl.

Bekijk alle nieuwsberichten