Eerste drie certificaten BRL De Erkende Molenmaker 2012 uitgereikt

4 jaar geleden

In oktober j.l. werden de eerste drie initiële toetsen in het kader van de nieuwe BRL uitgevoerd in de vorm van een pilot. Dit gebeurde bij de bedrijven van de bestuursleden van de NVVM:

  • Molenmakerij Herrewijnen BV uit Spijkenisse
  • Verbij Hoogmade BV uit Hoogmade
  • Molenmakersbedrijf Groot Wesseldijk BV uit Lochem

De pilot werd gebruikt om de BRL en de manier van auditen te testen. Een auditteam van Hobéon Certificering constateerde tijdens de pilot dat alle drie de bedrijven volledig voldoen aan de eisen uit de BRL.

uitreiking certificaten erkennende restauratie molenaars 2012

Trotse eigenaren van het certificaat “BRL De Erkende Molenmaker 2012".
Van links naar rechts: Wienke Blomen, Lucas Verbij, Jos Geverink en Wim Herrewijnen. Rechts, voorzitter van het bestuur van de ERM, Harry van Waveren.

Uitreiking certificaten

De eerste certificaten werden op 6 december j.l. op het kantoor de ERM door Wienke Blomen, directeur van Hobéon Certificering, uitgereikt aan Wim Herrewijnen, Lucas Verbij, en Jos Geverink. Gastheer van de ceremonie was de Stichting ERM. Harry van Waveren, voorzitter van het bestuur van de ERM, heette de genodigden welkom en lichtte toe hoe de BRL De erkende Molenmaker 2012 past in de doelstelling van de ERM om tot een restauratie-breed netwerk van BRL'en en URL'en te komen. In een BRL staan eisen aan het bedrijf, de organisatie en het vakmanschap; in een URL staan gewoonlijk de vakinhoudelijke eisen gedetailleerd omschreven. Voor de molenmakers ligt een URL mogelijk nog in het verschiet.

BRL De Erkende Molenmaker 2012

De bestaande erkenningsregeling is omgezet in een BRL die aan de eisen van de ERM voldoet. Deze eisen zijn door de ERM verwoord in de ERM Kwaliteitsstandaard.

De nieuwe regeling bevat eisen op een viertal gebieden:

  1. Beleid en kwaliteitszorg;
  2. Vastleggen van kennis en kunde binnen het bedrijf;
  3. Borgen van kwaliteit in de keten;
  4. De kwaliteit van het eindproduct.

Een verbetering van ‘De Erkende Molenmaker 2012’ ten opzichte van de oudere regeling is dat formeel ruimte is gemaakt voor eisen betreffende de kwaliteit van het gerealiseerde werk. Daarnaast moet het molenmakersbedrijf kunnen verantwoorden waarom het bepaalde technische keuzes gemaakt heeft.  Als laatste wordt van het bedrijf gevraagd of het kan verantwoorden en beargumenteren waarom het bepaalde restauratie-ethische keuzes gemaakt heeft. Daarbij is het uitgangspunt dat de molenmaker op de hoogte is van de laatste restauratie-opvattingen van de RCE en zijn afwegingen maakt tegen de achtergrond van deze uitgangspunten. Deze drie toetspunten worden beoordeeld door de vakinhoudelijke auditor van het auditteam. Deze is een autoriteit in zijn vak en wordt door de molenmakersbranche als zodanig erkend.

Meer weten?

Bent u op zoek naar meer informatie over de erkenning van restauratie molenmakers, kijkt u dan eens op deze website bij Certificering > Organisaties > Monumentenzorg. U kunt ook contact opnemen met Miranda Maring of Hanneke Bleijs via (070) 30 66800 of een kijkje nemen op www.stichtingerm.nl.

Bekijk alle nieuwsberichten