Eerste certificaat voor Erfgoedhoveniers

9 maanden geleden

Groen erfgoed

Volgens de cijfers van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed telt Nederland meer dan 1400 parken, tuinen en begraafplaatsen met een rijksbeschermde status. Dit soort ‘groen erfgoed’ wordt beschermd vanwege cultuurhistorische, horticulturele of architectonische waarden (zie website Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). Ook typen groenaanleg waaraan je niet direct denkt, zoals boerenerven, verdedigingswerken, of een hortus botanicus, kunnen als groen erfgoed aangemerkt worden.

Erkenning voor oud ambacht

Het onderhoud van groen erfgoed is een oud ambacht dat speciale kennis en vaardigheden van hoveniers vereist. Sinds 2016 is het voor hoveniers mogelijk gemaakt om zich speciaal te laten beoordelen en certificeren als ‘Erfgoedhoveniers’. Hierbij maken de beoordelaren gebruik van een beoordelingsrichtlijn Groen Erfgoed en een uitvoeringsrichtlijn voor Hovenierswerk in Historische Tuinen en Parken. Deze normen heten officieel de (BRL)ERM 6000 en de (URL)ERM 6010.

Eerste certificaat voor Erfgoedhoveniers uitgegeven

Afgelopen maand voerde Hobéon de allereerste beoordeling voor Erfgoedhoveniers uit bij hoveniersbedrijf Debie & Verkuijl. Een beoordelingsteam van Hobéon bestaande uit de heer Henk Boers, onder andere hortulanus van de historische tuinen van Het Muiderslot en Hofwijck (Voorburg) en lead auditor Miranda Maring, stelden vast dat Debie & Verkuijl ruimschoots aan de eisen van de normen voor Ergoedhoveniers voldoet:

Debie & Verkuijl zijn met recht erfgoedhoveniers

Het bedrijf Debie & Verkuijl denkt in de toekomst, op lange termijn. Ingrepen worden niet gedaan voor het komende jaar maar voor de volgende vijftig jaar. Ze zijn zich bewust van de plek waar ze werken en zijn in werkzaamheden eerder terughoudend dan voortvarend, men bewaakt de continuïteit in het beheer”.

Dit allereerste certificaat voor Ergoedhoveniers werd op 29 april 2019 in de schitterende blauwe kamer van kasteel Rensoude aan Patricia Debie uitgereikt.

 

d v blauwe kamer

fotografie: Paulien Varkevisser, met dank aan Debie & Verkuijl

Felicitatie aan eerste officiële Erfgoedhovenier

Hobéon feliciteert alle medewerkers van Debie & Verkuijl, en Patricia Debie voor deze mijlpaal. Het behalen van het certificaat vormt een mooi eerbetoon aan Paul Verkuijl, en aan de inspanningen die hij met Patricia Debie verricht heeft om samenwerking op het gebied van groen erfgoed te stimuleren.In 2010 stonden Patricia Debie en Paul Verkuijl (1965 – 2018) namelijk aan de wieg van de Vereniging van Erfgoedhoveniers  en de Vakgroep Groen Erfgoed (onderzoekers en ontwerpers).  Paul Verkuijl was tevens een van de trekkers om binnen de vakwereld te komen tot een onafhankelijke kwaliteitsborging voor onderhoud en restauratie van groen erfgoed.

collage d vfotografie: Paulien Varkevisser, met dank aan Debie & Verkuijl

Meer informatie

Wilt u meer weten over het certificaat voor Erfgoedhoveniers? Neem gerust contact op met Miranda Maring, via m.maring@hobeon.n; of bel met 070 3066800.

Bekijk alle nieuwsberichten