Een kijkje in de Hollandse keuken

6 jaar geleden

De bachelor- en masteropleidingen die op Aruba worden aangeboden, worden de komende jaren getoetst aan de hand van het toetsingskader van de NVAO. Bij een positief oordeel ontvangt de Arubaanse opleiding een verklaring waarin staat dat de kwaliteit van de opleiding voldoet aan de eisen die aan een Nederlandse opleiding worden gesteld.

Voorbereiding op de visitatie

Het Instituto Pedagogico Arubano is de eerste onderwijsinstelling op Aruba die een opleiding (lerarenopleiding basisonderwijs) laat beoordelen volgens het Nederlandse stelsel.

In aanloop naar de visitatie door de NVAO, is een afvaardiging van het Instituto Pedagogico Arubano naar Nederland gekomen. Zij volgen bij Hobéon een programma in het kader van deskundigheidsbevordering. Op de agenda staan onder andere workshops over de Wet Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs, persoonscertificering in het onderwijs, de nieuwe positie, rollen en taken van de examencommissies en de eerste ervaringen met het nieuwe accreditatiestelsel in 2011/2012.

Ook krijgen de medewerkers van de Arubaanse pabo een kijkje in de keuken van het hoger onderwijs in Nederland. Zo volgen enkele leden van de delegatie de secretarissencursus van de NVAO, lopen zij een dag mee tijdens audits die Hobéon uitvoert bij Nederlandse hogescholen en brengen zij werkbezoeken aan een aantal instellingen. Zo verzorgen de pabo´s van de Haagse Hogeschool en de Marnix Academie voor de delegatie een studiemiddag. Daarnaast zijn er nog een veelheid van activiteiten. Dit alles ter voorbereiding op de door de NVAO uit te voeren visitatie in november van dit jaar.

Drie medewerkers van het Instituto Pedagogico Arubano voor de deur van Hobéon aan het Lange Vourhout in Den Haag     Drie medewerkers van het Instituto Pedagogico Arubano in overleg met Wienke Blomen en Fred de Bruijn van Hobéon

 

Bekijk alle nieuwsberichten