“Een doelmatigheidsdossier dwingt je om heel goed over het arbeidsmarktperspectief na te denken”

1 jaar geleden

In het voorjaar van 2016 mochten wij de Universiteit van Amsterdam ondersteunen bij de totstandkoming van de nieuwe universitaire bacheloropleiding Oudheidwetenschappen. Deze opleiding is ingebed in het Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology (ACASA), het wetenschappelijk expertisecentrum op het gebied van de oudheid en archeologie van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit.

Wij voerden voor de UvA een instroomonderzoek uit onder middelbare scholieren en voerden de redactie op het dossier ten behoeve van de Toets Macrodoelmatigheid.

De Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) heeft een positief advies afgegeven, dat door de minister van OCW is overgenomen. Inmiddels heeft ook de NVAO een positief besluit genomen inzake de aanvraag Toets Nieuwe Opleiding. Dit betekent dat de opleiding Oudheidwetenschappen van de UvA vanaf september 2017 van start kan gaan.

Interview

Wij spraken met opleidingsdirecteur Rodie Risselada en senior beleidsmedewerker Roos Eggers van de UvA over het doorleefde proces dat vooraf ging aan dit mooie resultaat. De weerslag van dit interview getiteld Oudheidswetenschappen geeft nieuwe impuls aan toekomstbestendig onderwijs (pdf) geeft een goed inzicht in de totstandkoming van een nieuwe opleiding,

Het interview past in het verlengde van de serie interviews die wij publiceerden in de Hobéon Special met als titel "De opleider van de toekomst - de toekomst van de opleider?". In deze Special, die in april 2017 verscheen, reflecteren wij met spelers uit middelbaar en hoger onderwijs op de vraag: Wie zijn de opleiders van de toekomst en hoe ziet de toekomst van opleiders eruit?

Wilt u de Hobéon Special in uw mailbox ontvangen, dan kunt u deze opvragen.

Bent u van plan een nieuwe opleiding te starten of te herontwikkelen?

Bekostigde hogescholen en universiteiten die een nieuwe opleiding willen starten, moeten eerst over een positief besluit macrodoelmatigheid beschikken. Hobéon helpt opleidingen bij het samenstellen van het macrodoelmatigheidsdossier, waarin onder andere de arbeidsmarktrelevantie en het regionale belang van de opleiding moeten worden aangetoond.

Ook zijn instellingen verplicht  een Toets Nieuwe Opleiding te ondergaan. Deze toets wordt door de NVAO uitgevoerd.

Wenst u meer informatie of heeft u vragen over onze dienstverlening op het vlak van macrodoelmatigheid, neemt u dan contact op met mr. Frank Hendriks, senior adviseur via (070) 30 66 800 of mail met f.hendriks@hobeon.nl

Bekijk alle nieuwsberichten